వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

పద్య విపంచి బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

పద్య విపంచి : ద్విగళాష్టావధానం, షాద్ నగర్, హైదరాబాద్

12 September 2023 1:10 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : భక్తిసాధనం ప్రవచన యజ్ఞం.

24 August 2023 2:48 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : tag:blogger.com,1999:blog-6611034257112112115.post-1674513165674871800

24 August 2023 7:33 AM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : చదివే సమయంలో పెదవి మాత్రమే తగిలే పద్యం

24 August 2023 7:24 AM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : Lalitha Sahasra Namalu - 18 | Chintha Ramakrishna Rao | Kumara Suryanara...

23 August 2023 7:30 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : Lord Shiva Telugu Devotional Song | Susheela Devi | Chintha Ramakrishna ...

23 August 2023 6:28 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : Lalitha Sahasra Namalu - 16 | Chintha Ramakrishna Rao | Kumara Suryanara...

23 August 2023 6:25 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : Lalitha Sahasra Namalu - 18 | Chintha Ramakrishna Rao | Kumara Suryanara...

23 August 2023 6:21 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : జగన్మాతకు వందనములు.

21 August 2023 5:11 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : శంబల ఎలా ఉంటుందంటే! | By Brahmasri Vaddiparti Padmakar..

02 August 2023 1:12 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.

పద్య విపంచి : భూసుర దీప్తి........చింతా రామ కృష్ణా రావు.

07 July 2023 3:37 PM | రచయిత: ;చింతా రామ కృష్ణా రావు.