శర్కరి తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

శర్కరి : రోమన్ ఫోరమ్

31 March 2024 8:40 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

రోమ్ కు వెళ్ళిన రెండవ రోజు ఉదయాన్నే విల్లా బొర్గీస్ గార్డెన్ కు వెళ్ళామని చెప్పాను క
శర్కరి : రోమ్ - 2

04 March 2024 7:45 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

రోమ్ ను ఏడు కొండల మీద కట్టారని చెప్పుకున్నాం కదా! అందులో పిన్సియన్ హిల్(Pincian Hill) కింద భాగంలోఉన్న పియజ్జా డి స్పాన్
శర్కరి : రోమ్

25 February 2024 6:30 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

రోమ్(Rome) నగరం ఇటలీ(Italy)కి, లాట్జియో (Lazio) ప్రాంతానికి రాజధాని. రోమ్ ను ‘ది ఎటర్నల్ సిటీ' (The Eternal City) అంటే అంతం లేనటువంటి నగరం
శర్కరి : ఫ్లోరెన్స్ - 2

17 February 2024 10:34 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

ఫ్లోరెన్స్ ను మెడిచీస్ పరిపాలించారని చెప్పుకున్నాం కదా, వారు లుకా పిటీ అనే బ్యాంకర్ కట్టించిన ప్యాలస్ ను తీసుక
శర్కరి : లుక్కా

02 January 2024 2:20 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

అదేదో సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్ జడను చూసి ప్రేమించినట్లు మేము గోడను చూసి లుక్కా(Lucca) తో ప్రేమలో పడిపోయాం. ‘టాప్ టెన్
శర్కరి : చిన్క్వె టెర్రె

28 December 2023 3:10 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

చిన్క్వె టెర్రె ఇటాలియన్ రివియరాలోని ప్రాంతం. చిన్క్వె అంటే ఇటాలియన్ లో ఐదు, టెర్రె అంటే లాండ్. సముద్రం ఒడ్డున క
శర్కరి : ఫ్లోరెన్స్

25 December 2023 2:10 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

ఫిరెన్జె(ఫ్లోరెన్స్), టస్కనీ ప్రాంతానికి రాజధాని. యునెస్కో వాల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ లో అది కూడా ఒకటి. 
శర్కరి : వెనిస్ -2

17 December 2023 3:52 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : మురానో, బూరానో

14 December 2023 8:40 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : వెనిస్

12 December 2023 6:03 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : మిలాన్

11 December 2023 3:51 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : ప్రాగ్

03 December 2023 9:35 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : సాల్జ్బర్గ్

30 November 2023 5:55 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : హాల్ స్టాట్

29 November 2023 7:09 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : వియనా

28 November 2023 8:38 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : యూరప్ ప్రయాణం - లగేజ్

27 November 2023 5:46 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : యూరప్ ప్రయాణం

26 November 2023 8:34 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : మా ఊరి ట్రైన్ కథ

15 September 2023 3:17 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : వసంతంలో ఓ రోజు

23 March 2023 1:20 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ - ఆర్యవైద్యాశాల - 8

30 January 2023 8:13 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ - ఆర్యవైద్యశాల - 7

26 January 2023 8:05 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ - ఆర్యవైద్యశాల - 6

25 January 2023 7:53 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ - ఆర్యవైద్యశాల - 5

22 January 2023 9:23 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ - ఆర్యవైద్యశాల - 4

18 January 2023 9:53 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ - ఆర్యవైద్యశాల - 3

13 January 2023 12:26 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ - ఆర్యవైద్యశాల - 2

12 January 2023 5:28 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : కొట్టకల్ ఆర్యవైద్యశాల - 1

11 January 2023 6:17 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : The Day I Stopped Drinking Milk

22 November 2022 4:31 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : తెలివి

12 April 2022 11:08 AM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి : పెళ్ళి వేడుకలు

14 April 2021 11:24 PM | రచయిత: ;జ్యోతిర్మయి

శర్కరి -అక్షర మాలిక...