అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : యాత్రాగీతం-55 అమెరికా నించి ఆస్ట్రేలియా (భాగం-16)

10 May 2024 9:02 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

యాత్రాగీతం అమెరికా నించి ఆస్ట్రేలియా (ఇటీవల మేం చేసిన ఆస్ట్రేలియా యాత్రని గురించి నా ట్రావెలాగ్ సిరీస్ “యాత్ర
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : యాత్రాగీతం-55 అమెరికా నించి ఆస్ట్రేలియా (భాగం-16)

10 May 2024 9:02 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

యాత్రాగీతం అమెరికా నించి ఆస్ట్రేలియా (ఇటీవల మేం చేసిన ఆస్ట్రేలియా యాత్రని గురించి నా ట్రావెలాగ్ సిరీస్ “యాత్ర
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఔర్ చాలీస్ బాకీహై-

16 April 2024 11:28 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

ఇక ఆ తలుపులు ఎంత బాదినా తెరుచుకోవు-తలపులు మాత్రం ఇటువైపు రోదిస్తూఇక ఆ ఫోను మోగదు-పాతవేవో సంభాషణలు చెవుల మోగుతూ
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఔర్ చాలీస్ బాకీహై-

16 April 2024 11:28 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

ఇక ఆ తలుపులు ఎంత బాదినా తెరుచుకోవు-తలపులు మాత్రం ఇటువైపు రోదిస్తూఇక ఆ ఫోను మోగదు-పాతవేవో సంభాషణలు చెవుల మోగుతూ
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : గతపు పెట్టె

16 April 2024 11:23 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

గతపు పెట్టెని తెరవనే కూడదుబిలబిలా ఎగిరే తూనీగల్తో బాటూతోకలు విరగదీసితలకిందులుగా వేళ్ళాడదీసినముళ్ళ తాళ్ళు క
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : గతపు పెట్టె

16 April 2024 11:23 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

గతపు పెట్టెని తెరవనే కూడదుబిలబిలా ఎగిరే తూనీగల్తో బాటూతోకలు విరగదీసితలకిందులుగా వేళ్ళాడదీసినముళ్ళ తాళ్ళు క
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : వ్యక్తి-శక్తి

16 April 2024 10:40 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

వ్యక్తిగా మొదలవ్వడం అంటే  నీకు నువ్వే అంకురమవ్వడం  నీ జీవితానికి నువ్వే బాధ్యతకావడం  నిన్ను నువ్వే ప్రేమించుక
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : వ్యక్తి-శక్తి

16 April 2024 10:40 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

వ్యక్తిగా మొదలవ్వడం అంటే  నీకు నువ్వే అంకురమవ్వడం  నీ జీవితానికి నువ్వే బాధ్యతకావడం  నిన్ను నువ్వే ప్రేమించుక
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : 2019 ఉగాది  పండగ

16 April 2024 10:38 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

ఉగాది పండగ నాడు ఉదయానే నిద్ర లేచానా పక్షుల కిలకిలా రావాలతో తెల్లారింది ట్వీట్ ట్వీట్ కీచ్ కీచ్……. అయ్యో అలె
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : 2019 ఉగాది  పండగ

16 April 2024 10:38 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

ఉగాది పండగ నాడు ఉదయానే నిద్ర లేచానా పక్షుల కిలకిలా రావాలతో తెల్లారింది ట్వీట్ ట్వీట్ కీచ్ కీచ్……. అయ్యో అలె
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : కొత్త జీవితం

16 April 2024 10:34 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

కొత్త జీవితం కొత్త కలల్నించి పుడుతుంది కొత్త కలలు కొత్త ఆలోచనలనించి పుడతాయి ఆకాశం నించి తెరచాప వేళ్లాడినట్టు 
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : కొత్త జీవితం

16 April 2024 10:34 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

కొత్త జీవితం కొత్త కలల్నించి పుడుతుంది కొత్త కలలు కొత్త ఆలోచనలనించి పుడతాయి ఆకాశం నించి తెరచాప వేళ్లాడినట్టు 
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : వెనుచూడని విహంగం

16 April 2024 10:31 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

పెనవేసుకున్న బంధం ఒక్కటి తంత్రి తెగిపడ్డట్టు రాలిపోయింది నిశ్శబ్దంగా  కాలంలో ప్రవహిస్తున్న నును వెచ్చని నీర
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : వెనుచూడని విహంగం

16 April 2024 10:31 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

పెనవేసుకున్న బంధం ఒక్కటి తంత్రి తెగిపడ్డట్టు రాలిపోయింది నిశ్శబ్దంగా  కాలంలో ప్రవహిస్తున్న నును వెచ్చని నీర
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఊపిరాడనివ్వడం లేదు

16 April 2024 10:27 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

జార్జ్ ఫ్లాయిడ్!  నీ చివరి శ్వాస ఊపిరాడనివ్వడం లేదు మొన్నటిదాకా నువెవ్వరివో- ఇవేళ మాత్రం నువ్వు  అణిగణిగి  పెల్
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఊపిరాడనివ్వడం లేదు

16 April 2024 10:27 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

జార్జ్ ఫ్లాయిడ్!  నీ చివరి శ్వాస ఊపిరాడనివ్వడం లేదు మొన్నటిదాకా నువెవ్వరివో- ఇవేళ మాత్రం నువ్వు  అణిగణిగి  పెల్
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : బంగారమంటి

16 April 2024 10:20 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

ష్ …. పాపా నాన్నని డిస్టర్బ్ చెయ్యకు పని చేసుకొనీ అర్థరాత్రి వరకూ మీటింగులనీ చాటింగులనీ పాపం ఇంటి నించే మొత్తం
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : బంగారమంటి

16 April 2024 10:20 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

ష్ …. పాపా నాన్నని డిస్టర్బ్ చెయ్యకు పని చేసుకొనీ అర్థరాత్రి వరకూ మీటింగులనీ చాటింగులనీ పాపం ఇంటి నించే మొత్తం
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : అసింట

16 April 2024 10:07 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

అయ్యగోరికీ దణ్ణంబెట్టు అమ్మగోరికీ దణ్ణవెట్టని డూ డూ బసవన్న బతుకేనెహె  అయ్యగోరు పెరట్లోకి పిలిత్తే   అదురుస్ట
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : అసింట

16 April 2024 10:07 AM | రచయిత: ;ratnakar1978

అయ్యగోరికీ దణ్ణంబెట్టు అమ్మగోరికీ దణ్ణవెట్టని డూ డూ బసవన్న బతుకేనెహె  అయ్యగోరు పెరట్లోకి పిలిత్తే   అదురుస్ట
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఏడికి? – డా|| కె.గీత

15 April 2024 3:48 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

1ఏడికి బోతున్నవే?బతుకుదెర్వుకి-ఈడనె ఉంటె ఏమైతది?బతుకు బుగ్గయితది- 2యాడికి బోతున్నావు?పొట్ట కూటికి-ఈడేడనో నెతుక
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఏడికి? – డా|| కె.గీత

15 April 2024 3:48 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

1ఏడికి బోతున్నవే?బతుకుదెర్వుకి-ఈడనె ఉంటె ఏమైతది?బతుకు బుగ్గయితది- 2యాడికి బోతున్నావు?పొట్ట కూటికి-ఈడేడనో నెతుక
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : “క్రిమి” సమ్మారం – డా|| కె.గీత

15 April 2024 3:40 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

క్రిమి సమ్మారవంటన్నారు ఏటి బాబయ్యా! ఈగలకి ఇసనకర్రలు  దోవలకి కిరసనాయిలు  ఎలకలకి ఎలకలమందు పందికొక్కుకి ఎండిసేప
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : వీమా!

12 April 2024 9:23 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

(వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 27వ ఉగాది కథల పోటీ, 2023 లో “అత్యుత్తమ కథానిక” గా $116కు ఎంపికైన కథ -)           ఆఫీసు నించి వస్తూ
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : వీమా!

12 April 2024 9:23 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

(వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 27వ ఉగాది కథల పోటీ, 2023 లో “అత్యుత్తమ కథానిక” గా $116కు ఎంపికైన కథ -)           ఆఫీసు నించి వస్తూ
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : భూలోక స్వర్గం (కథ)

12 April 2024 9:10 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

(వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 27వ ఉగాది కథల పోటీ, 2022 లో “ఉత్తమ కథానిక” గా ఎంపికైన కథ -)           అబ్బాజాన్ అలవాటు ప్రకారం
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : భూలోక స్వర్గం (కథ)

12 April 2024 9:10 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

(వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 27వ ఉగాది కథల పోటీ, 2022 లో “ఉత్తమ కథానిక” గా ఎంపికైన కథ -)           అబ్బాజాన్ అలవాటు ప్రకారం
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఇవాక్యుయేషన్

12 April 2024 8:55 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

          సూట్ కేసులోంచి  నా జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన రెండు ఫోటోలు తీసి టేబుల్ లాంప్ బల్ల మీద పెట్టేను.            అమ్మ ఫోటో,
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : ఇవాక్యుయేషన్

12 April 2024 8:55 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

          సూట్ కేసులోంచి  నా జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన రెండు ఫోటోలు తీసి టేబుల్ లాంప్ బల్ల మీద పెట్టేను.            అమ్మ ఫోటో,
అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) : యాత్రాగీతం-54 అమెరికా నించి ఆస్ట్రేలియా (భాగం-15)

09 April 2024 10:20 PM | రచయిత: ;ratnakar1978

యాత్రాగీతం అమెరికా నించి ఆస్ట్రేలియా (ఇటీవల మేం చేసిన ఆస్ట్రేలియా యాత్రని గురించి నా ట్రావెలాగ్ సిరీస్ “యాత్ర

అఆలు (అనుభూతులు-ఆలోచనలు) -డా||కె.గీత రచనలు