వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

ఆలోచనా తరంగాలు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

ఆలోచనా తరంగాలు : R.I.P Pankaj Udhas

27 February 2024 4:13 PM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఆలోచనా తరంగాలు : నువ్వెవరు?

27 February 2024 9:27 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

' నిన్ను చూస్తే తందామన్నంత కోపం వస్తుంది ఒక్కోసారి' అంది సాకీ' తన్ను' అన్నాను మధువును చప్పరిస్తూ.
ఆలోచనా తరంగాలు : తమ్ముడు

26 February 2024 7:03 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఈ రోజు పొద్దున్నే కూరగాయలు తెద్దామని బయల్దేరాను.దారిలో సాకీ ఎదురైంది. సంచీ తన చేతికిచ్చాను.
ఆలోచనా తరంగాలు : కోరిక

26 February 2024 6:39 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

నిన్న మధుశాలకు సెలవు. నేనూ సాకీ కూచుని తాపీగా మాట్లాడుకుంటున్నాం.'కోరికలను జయించడం ఎల
ఆలోచనా తరంగాలు : బుద్ధుడు

25 February 2024 1:06 PM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

సాయంత్రం తీరిగ్గా మధుశాలకు వెళ్లాను.కూచోగానే సాకీ వచ్చి, ' ఈ రోజు నీకు మధువు పొయ్యను' అంది
ఆలోచనా తరంగాలు : చిత్తశుద్ధి

25 February 2024 11:51 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

సాకీ ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో ప్రవచనాలు వింటోందిఆ మాటలు నాలుగు నేర్చుకుని, 'చిత్తశుద్ధి ఎలా వస్తుంది?' అ
ఆలోచనా తరంగాలు : ఆకాశం

25 February 2024 11:42 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

' సాంప్రదాయ వాదులకు నువ్వు నచ్చవు కదా?' అడిగింది సాకీ ఒకరోజున' వాళ్ళు వంటింట్లోంచి బయటకు  రాలేరు క
ఆలోచనా తరంగాలు : నిజమయ్యే అబద్దాలు

25 February 2024 10:26 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

నా మాటలు వినీ వినీ సాకీకి నా పైన అనుమానం వచ్చింది.'నువ్వు చెప్పేవన్నీ నిజాలేనా?' అడిగింది ఒకరోజ
ఆలోచనా తరంగాలు : పిచ్చి

25 February 2024 9:44 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఒకరోజున సాకీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది.'దేనినైనా కోరుకుంటేనే కదా బాధ?' అంది సాకీ ఏదో అర్ధమైనట్లు
ఆలోచనా తరంగాలు : జ్యోతిష్యం

25 February 2024 7:58 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

'నీకు జ్యోతిష్యం వచ్చట గదా?' అడిగింది సాకీ ఒక రోజున'ఒకప్పుడు' అన్నాను మధువును గొంతులోకి జారనిస్తూ.
ఆలోచనా తరంగాలు : భక్తి

25 February 2024 7:39 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఈ రోజు ఏదో పండగ.జనం గుంపులుగా గుడికి పోతున్నారు'ఇంత భక్తి ఎలా
ఆలోచనా తరంగాలు : అందం

25 February 2024 7:27 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఆకాశంలో రంగులు మారుతున్నాయికిటికీలోంచి ఆకాశాన్ని చూస్తూ, 'ఎంత అందంగా ఉందో?' అన్నాను. 
ఆలోచనా తరంగాలు : విగ్రహారాధన

25 February 2024 7:16 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

'ఈరోజు ఒకటి చెప్తావ్. రేపు వేరేది. ఏంటి నువ్వు?' అడిగింది సాకీ'నువ్వు విగ్రహారాధన మానవా?'
ఆలోచనా తరంగాలు : కోపం

25 February 2024 7:07 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

'మా వాళ్లకు నువ్వంటే కోపం'  అంది సాకీ.'ఎందుకో' అన్నాను గ్లాసు ఖాళీ చేసి'ఏమో ! నువ్వంటే మండి
ఆలోచనా తరంగాలు : సృష్టి

25 February 2024 6:52 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఎండాకాలం వచ్చేసిందికానీ మధుసేవ ఆగలేదునిన్న ఒక్కడినే కూర్చు
ఆలోచనా తరంగాలు : త్రాగుబోతు దృష్టి

24 February 2024 7:59 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఒక వేసవి సాయంత్రంసాయంకాలపు ఎండను చూస్తూ కూచున్నా'ఎదురుగా ఉన్న లోకాన్ని వదిలి ఎక్కడో ఆ
ఆలోచనా తరంగాలు : తప్పులు

22 February 2024 11:06 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

' పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు'? అంటూ ఎవరో అడిగారు' తప్పులు చేస్తున్నారు' అన్నాను' మరి అయ్యవార
ఆలోచనా తరంగాలు : అర్ధం - అనుభవం

21 February 2024 4:44 PM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

' మధువును త్రాగడంలో ఏం ఆనందం ఉందో నాకెప్పటికీ అర్ధం కాదు' అంది సాకీ, మధువును గ్లాసులో పోస్తూ.
ఆలోచనా తరంగాలు : మీ దగ్గర చేతబడి ఉందా?

21 February 2024 10:08 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ ముగిసింది.  అన్ని ష్టాల్స్ లాగే మా స్టాల్ కూడా మూసేసి ఇంటిదారి పట్టాము.'ఎలా
ఆలోచనా తరంగాలు : అబూదాబీలో అతిపెద్ద హిందూమందిరం - జయహో మోడీ జీ !

19 February 2024 11:06 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

స్వామి నారాయణ్ సంస్థచేత నిర్మించబడిన  హిందూ మందిరం అబూ ధాబిలో ఈ నెల 14 న ప్రారంభం అయింది. ఇది మోడీజీ ప్రభుత్వ
ఆలోచనా తరంగాలు : వేచిచూడటంలోని ఆనందం

19 February 2024 9:15 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఈరోజు మధుశాల తాళం అలాగే ఉంది.ఉదయం నుంచీ వేచి చూస్తున్నా.సాకీ రాలేదు
ఆలోచనా తరంగాలు : బాధ

17 February 2024 12:07 PM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

'ఏంటి ఎప్పుడు చూసినా ఏదో బాధ పడుతుంటావ్? అడిగింది సాకీ'నీ కోసమే' అన్నాను.'ఇప్పుడు నీ ఎదుర
ఆలోచనా తరంగాలు : దొంగ మొగుడు - దొంగ పెళ్ళాం

15 February 2024 9:06 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

'బుక్ ఫెయిర్ లో బాలాజీ సార్ కనిపించాడు' అన్నాడు రవి పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి. గొంతు చూస్తే బాగా ఉద్వేగంతో ఉన్నాడ
ఆలోచనా తరంగాలు : ముసురు పట్టిన సాయంత్రం

14 February 2024 10:29 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ముసురు పట్టిన సాయంత్రంపానశాలలో ఒక్కడినే సాకీ కోసం ఎదురుచూస్తూ...
ఆలోచనా తరంగాలు : హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ లో మా స్టాల్ ప్రారంభం

09 February 2024 3:42 PM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ లో మా స్టాల్ (నం. 67) ప్రారంభం అయింది.సందర్శించండి
ఆలోచనా తరంగాలు : ఉడుంభిళా హోమం చేస్తున్నాం. చూచి తరించండి.

08 February 2024 12:11 PM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

'గురువుగారు. ఫలానా స్వామి ఈ మధ్యనే పెద్ద యాగం ఒకటి చేశాడు' అన్నాడు అన్నామలై భక్తితో బద్దలైపోతూ.అన
ఆలోచనా తరంగాలు : 500 ఏళ్ల బానిసత్వం నుండి విముక్తి

22 January 2024 8:08 AM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

ఈరోజు- భారతదేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించవలసిన రోజు - 500 ఏళ్ల బానిసత్వం నుండి విము
ఆలోచనా తరంగాలు : జనవరి 22 న నూతన శకం ప్రారంభం - అందరూ పాలు పంచుకోండి

18 January 2024 8:14 PM | రచయిత: ;Satya Narayana Sarma IRTS

మానవ చరిత్రలో మహత్తరమైన సంఘటనలు  అప్పుడప్పుడు మాత్రమే జరుగుతాయి. అటువంటి వాటిలో ఒకటి శ్రీరామ జననం. సృష్టి