ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : బిజెపి కి తక్కువ ఓట్లు పడాల్సిందే.

08 June 2024 10:46 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

 తనకు మాలిన ధర్మం మొదలు చెడ్డ బేరం. బిజెపి కి తక్కువ ఓట్లు పడాల్సిందే..500 - 600 ఏళ్ళు మొఘలుల పరిపాలన, 200 ఏళ
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : తక్కువ మార్కులు వస్తుంటే B /C/D అని కింది సెక్షన్లకు 'DEMOTE' చేస్తారుట

19 April 2024 11:40 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

"నాన్నా ఫలానా స్కూల్లో, 15 రోజులకొక టెస్ట్ పెడతారుట, అందులో తక్కువ మార్కులు వస
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : దేవుడు నీతో ఆడుకుంటున్నాడని

15 March 2024 6:05 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

 దేవుడు నీతో ఆడుకుంటున్నాడనినువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు ఆడుకోవాలనినీలా వచ్చాడని తెలుసుకున
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : బొట్టు : ఓ విషకన్య మనోగతం - కక్కు in కవిత రూపం by OU ప్రొఫెసర్ కొండేపూడి నిర్మల

24 February 2024 11:11 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

 బొట్టు : ఓ విషకన్య మనోగతం - కక్కు in కవిత రూపం.
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : దేవుడిచ్చిన నా ముసిలిము సోదరులందరికి అందరికీ చిన్న విన్నపము .

05 February 2024 12:05 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

 An appeal to all Non-TE#$%*ST Moslims, especially my dear friends and their circles.I always believe, if you name a group of people, there are always some extremists, so we should never generalize people..But there are few things, when ev
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : Ayodhya Ramalaya Prana Pratishta - Drawing competition

31 January 2024 10:18 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

Ayodhya Ramalaya Prana Pratishta - Drawing competitionFirst prize to JNAPIKA A in Seniors & First prize to Kartika Volety in Juniors..మొన్న అయో
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : మాటలు కరువై నప్పుడు కవనం కోట్టుకొచ్చేస్తుంది !

19 January 2024 3:44 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

 ఆది పురుష్ అన్నతో తీసుంటే,ఒక్కో సీను ఒక్కో వజ్రంలా ఉండేది,ఆస్కారొచ్చే ఆస్కారమూ ఉండేది !
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : రాముడు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే శుభ ముహూర్తం !

19 January 2024 3:42 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

 ఒక ఒడుగు ముహూర్తం నిర్ణయించాలి అంటే వటువు, తల్లి, తండ్రి జాతకాలు, వటువు వయస్సు, ఆయనం, తారాబలం, చంద్రబలం, లగ్నం
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : కే ఎస్ చిత్ర అసలేమన్నారని ఇంత గొడవ?

19 January 2024 3:39 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

 ఆవిడ ఏమన్నారురా పాపం !22 January రాముని విగ్రహ ప్రతిష్ట సమయంలో "శ్ర
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : రామునికి ఇప్పుడు మనం ఎంత ఘనంగా స్వాగతం చెప్పాలి?

14 January 2024 9:23 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

 14 ఏళ్ళ వనవాసం చేసిన రాముని రాకను దీపావళి గా చేసుకున్నారు అయోధ్యవాసులు.రత్నాలు, తెల్లటి వస్త్రాలు,
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : రామావతారం ఉద్దేశం

13 January 2024 10:30 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

 రామావతారం ఉద్దేశం ధర్మాన్ని అర్థంచేసుకుని పాటించమని, రాముడి పనులు
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : బాబ్రీ మసీదు తొలగించి అక్కడ ఏమి కడుతున్నారో చూసారా?

06 January 2024 11:48 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

 "బాబ్రీ మసీదు తొలగించి అక్కడ ఏమి కడుతున్నారో చూసారా? మీ మనసుకు బాధ అనిపించట్లేదా? 500 ఏళ్లుగా మనం కూర్చుని ఖుర
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : అన్నపూర్ణి - అన్న పూర్ణ పాపిష్టి సినిమా

02 January 2024 12:52 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

 ఒక వెనుకపడిపోయిన లేడీ సూపర్ స్టార్, తిరిగి ట్రాకులో పడాలంటే, వెన్నెముక జారిపోయిన కొంత మందిని రెచ్చ గొట్టి సిన
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : 8 Types of brahmin

25 December 2023 6:05 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

 శ్రీ గురుభ్యోనమఃబ్రాహ్మణ్యం ఎనిమిది రకాలు"మాత్రశ్చ బ్రాహ్మణశ్చైవ శ్రోత్రియశ్చ తతః పరమ్అనూ
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : రండోయి రండి మన సంఘానికి

20 December 2023 11:02 PM | రచయిత: ;Keerti TSB

 రండోయి రండి మన సంఘానికి -దండలేద్దము దండిగా జననికి
ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : Veg Vs Non-Veg Food??!

15 October 2023 1:06 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

ఆలోచనామృతం-Thought is LIFE : India that is Bharat

15 October 2023 12:52 AM | రచయిత: ;Keerti TSB

-