కబుర్లు కాకరకాయలు తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

కబుర్లు కాకరకాయలు : రెక్కలు..!!

10 June 2024 7:31 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 1.  వరమైన శాపమిదేనేమోబాల్యాన్నిపరికిస్తూమలిపొద్దుమందహాసం..!!
కబుర్లు కాకరకాయలు : కొత్త పుస్తకాలు..!!

06 June 2024 2:42 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 నా కొత్త పుస్తకాలు రెండు. అవి చదువుతూ అమ్మ, అమ్మమ్మ. పుస్తకాలు ప్రింట్ అవడానికి సహకారమందిస్తున్న ప్రియమైన నేస
కబుర్లు కాకరకాయలు : అమరావతి విజయం..!!

06 June 2024 2:28 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

    ఆంధ్రప్రదేశ్ కు నిన్ననే స్వతంత్రం వచ్చినట్టుంది. జగన్ గారు అన్నట్టు దేవుడికి అన్నీ తెలిసే కదా స్క్రిప్ట
కబుర్లు కాకరకాయలు : వినతి..!!

06 June 2024 2:26 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

బాబుగారు ఇకనైనా మారండి. ఎవరి పద్ధతికి తగ్గట్టుగా వారికి సమాధానం చెప్పే అవకాశాన్ని ఉపయోగించండి. ఏ చిన్న విష
కబుర్లు కాకరకాయలు : అనుసంధానం..!!

06 June 2024 2:25 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

దూరమెంతో తెలియకున్నాఎప్పుడు మెుదలుపెట్టానోతెలియకుండా సాగుతున్న పయనమిదినీతో సహవ
కబుర్లు కాకరకాయలు : వెదుకులాట..!!

06 June 2024 2:23 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

ఆకాశం, అవనిఅంతటా నీవేనని తెలిసినా..మనసు మాటవినబడకనీకై..వెదుకుతూనే ఉంటానిలా..!!
కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష మే24

04 May 2024 12:07 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష ఏప్రియల్ 24

08 April 2024 3:01 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : నానీల తీరాన

18 March 2024 6:06 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 “నానీల తీరాన”మనసునుఇచ్చేసింది అక్షరాలకుఅనుభవాలనునానీలుగా మార్చేస్తూ..!!పుస్తకం నా చేత
కబుర్లు కాకరకాయలు : రెక్కలు

17 March 2024 6:29 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 1.  చుట్టరికంఅవసరమేతంత్రంఅనివార్యంనమ్మకంబలమైనది..!!
కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష 03/24

12 March 2024 10:11 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : గంగజాతర సమీక్ష

09 March 2024 10:45 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

         ఓ గంగ కథే ఈ “గంగజాతర”       మన చుట్టూ జరుగుతున్న
కబుర్లు కాకరకాయలు : పలకరింపులు - పరిచయాలు..!!

02 March 2024 11:20 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

నేస్తం,         కొన్ని పలకరింపులు ముఖతః కాకపోయినా మనసుక
కబుర్లు కాకరకాయలు : కుటుంబం..!!

29 February 2024 7:04 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 
కబుర్లు కాకరకాయలు : కొన్ని చెప్పాల్సిన మాటలు..!!

19 February 2024 7:29 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

          “గొడ్డలిపోటు మిస్ అయిపోయాము అయ్యో అనుకుంటే భలే చూపించారురా అబ్బాయ్..ఏదేమైనా “రాజధాని” సమస్యకు పరిష్
కబుర్లు కాకరకాయలు : రేటింగ్..!!

17 February 2024 7:15 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

       కాలంనాడెప్పుడో అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు “అతడు” సినిమాకి గ్రేట్ ఆంధ్రా వెబ్ సైట్ వారు ఇచ్చిన రేటింగ్  చూసి చా
కబుర్లు కాకరకాయలు : మనమెక్కడున్నాం..!!

15 February 2024 2:51 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

         వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేని సమాజంలో మనం బతుకుతున్నామి
కబుర్లు కాకరకాయలు : మన వెధవల సంస్కారం..!!

12 February 2024 8:21 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

     ఒకావిడ ఏదో తన పుట్టినరోజున వాళ్ళాయన బయటికి తీసుకువెళుతున్న ఆనందాన్ని తన రీల్ లో పంచుకుంటే మన దిక్కుమాలిన
కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష 02/24

06 February 2024 2:23 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : అసహనం..!!

28 January 2024 7:57 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

  బాధ్యతల్లేని బంధనాలను భరిస్తున్నందుకు శూన్యమైన చిత్తానికి చ
కబుర్లు కాకరకాయలు : ప్రత్యామ్నాయం..!!

27 January 2024 6:34 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 మనసుకుమనిషికి బంధానికి అనుబంధానికి కోపానికి దుఃఖానికి ప్
కబుర్లు కాకరకాయలు : ఉగ్రవాది నవలా సమీక్ష

17 January 2024 5:12 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష జనవరి24

17 January 2024 5:10 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : లేఖ..!!

06 January 2024 5:58 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 నీ చూపుల చిరునామా రాసిన లేఖనుకుంటాచేరువుగా చేరి చెంతనే ఉండి పోతానంటోంది..!!
కబుర్లు కాకరకాయలు : కొత్త కేలండర్..!!

01 January 2024 12:02 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 

-