వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

కబుర్లు కాకరకాయలు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

కబుర్లు కాకరకాయలు : కొన్ని చెప్పాల్సిన మాటలు..!!

19 February 2024 7:29 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

          “గొడ్డలిపోటు మిస్ అయిపోయాము అయ్యో అనుకుంటే భలే చూపించారురా అబ్బాయ్..ఏదేమైనా “రాజధాని” సమస్యకు పరిష్
కబుర్లు కాకరకాయలు : రేటింగ్..!!

17 February 2024 7:15 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

       కాలంనాడెప్పుడో అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు “అతడు” సినిమాకి గ్రేట్ ఆంధ్రా వెబ్ సైట్ వారు ఇచ్చిన రేటింగ్  చూసి చా
కబుర్లు కాకరకాయలు : మనమెక్కడున్నాం..!!

15 February 2024 2:51 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

         వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేని సమాజంలో మనం బతుకుతున్నామి
కబుర్లు కాకరకాయలు : మన వెధవల సంస్కారం..!!

12 February 2024 8:21 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

     ఒకావిడ ఏదో తన పుట్టినరోజున వాళ్ళాయన బయటికి తీసుకువెళుతున్న ఆనందాన్ని తన రీల్ లో పంచుకుంటే మన దిక్కుమాలిన
కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష 02/24

06 February 2024 2:23 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : అసహనం..!!

28 January 2024 7:57 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

  బాధ్యతల్లేని బంధనాలను భరిస్తున్నందుకు శూన్యమైన చిత్తానికి చ
కబుర్లు కాకరకాయలు : ప్రత్యామ్నాయం..!!

27 January 2024 6:34 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 మనసుకుమనిషికి బంధానికి అనుబంధానికి కోపానికి దుఃఖానికి ప్
కబుర్లు కాకరకాయలు : ఉగ్రవాది నవలా సమీక్ష

17 January 2024 5:12 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష జనవరి24

17 January 2024 5:10 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : లేఖ..!!

06 January 2024 5:58 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 నీ చూపుల చిరునామా రాసిన లేఖనుకుంటాచేరువుగా చేరి చెంతనే ఉండి పోతానంటోంది..!!
కబుర్లు కాకరకాయలు : కొత్త కేలండర్..!!

01 January 2024 12:02 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

 
కబుర్లు కాకరకాయలు : కాటికి పోయే వయసులో కూడా..!!

13 December 2023 5:48 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష డిసెంబర్ 23

05 December 2023 6:24 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : శ్రద్ధాంజలి..!!

24 November 2023 10:56 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : అరుదైన క్షణాలు..!!

22 November 2023 5:20 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : ఏక్ తారలు

15 November 2023 8:36 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : ముసుగేసిన ఆకాశం సమీక్ష

13 November 2023 7:19 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : గొప్పదనం..!!

04 November 2023 7:03 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష నవంబర్23

03 November 2023 10:29 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : స్నేహమంటే..!!

29 October 2023 11:30 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : సాధన పుస్తక సమీక్ష..!!

11 October 2023 12:52 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : జీవన మంజూష అక్టోబర్23

02 October 2023 10:42 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : మ’రణం అంటే..!!

02 October 2023 2:08 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : కొన్ని క్షణాలు..!!

01 October 2023 9:09 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : ఎన్నుకోండి..!!

30 September 2023 7:06 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : కొన్ని రాతలు..!!

27 September 2023 10:26 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : రెక్కలు

27 September 2023 4:33 PM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......

కబుర్లు కాకరకాయలు : ప్రతిదీ..!!

26 September 2023 10:22 AM | రచయిత: ;చెప్పాలంటే......