కష్టేఫలి తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

కష్టేఫలి : ఉగాది శుభకామనలు

09 April 2024 8:47 AM | రచయిత: ;sarma

 క్రోధి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభకామనలు
కష్టేఫలి : రుద్ర పంచముఖధ్యానం-ఊర్ధ్వముఖం

04 April 2024 6:09 AM | రచయిత: ;sarma

 రుద్ర పంచముఖధ్యానం-ఊర్ధ్వముఖంఓం యం!! ఈశానసర్వవిద్యానా మీశ్వరస్సర్వ భూతానాం బ్రహ్మా
కష్టేఫలి : రుద్ర పంచముఖధ్యానం-ఉత్తర ముఖం

03 April 2024 5:59 AM | రచయిత: ;sarma

 రుద్ర పంచముఖధ్యానం-ఉత్తర ముఖం ఓం వాం!!  వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయనమశ్రేష్ఠాయ నమోరుద్రా
కష్టేఫలి : రుద్ర పంచముఖధ్యానం-పశ్చిమ ముఖం

02 April 2024 6:01 AM | రచయిత: ;sarma

 రుద్ర పంచముఖధ్యానం-పశ్చిమ ముఖంఓం శిం. సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయవై నమో నమః. భవే
కష్టేఫలి : రుద్ర పంచముఖధ్యానం- దక్షిణముఖం

01 April 2024 6:15 AM | రచయిత: ;sarma

 రుద్ర పంచముఖధ్యానం- దక్షిణముఖంఓం మం. అఘోరేభ్యోఽథఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః. సర్వేభ్యస్
కష్టేఫలి : రుద్ర పంచముఖధ్యానం- పూర్వ ముఖం.

31 March 2024 9:06 AM | రచయిత: ;sarma

రుద్ర పంచముఖధ్యానం- పూర్వ ముఖం.ఓం నం. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి, తన్నోరుద్ర ప్
కష్టేఫలి : నే నమ్మను.

29 March 2024 9:02 AM | రచయిత: ;sarma

నే నమ్మను. 
కష్టేఫలి : అప్ప ఆర్భాటమేగాని.....

20 March 2024 8:52 AM | రచయిత: ;sarma

 అప్ప ఆర్భాటమేగాని బావ బతికేదిలేదు.నన్ను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేర్చుకున్నామని చెప్పేడు మ
కష్టేఫలి : ఉత్తర ముఖంగా ఉన్న శివాలయంలో ప్రదక్షిణం ఎలా చేయాలి?

08 March 2024 10:51 AM | రచయిత: ;sarma

 ఉత్తర ముఖంగా ఉన్న శివాలయంలో ప్రదక్షిణం ఎలా చేయాలి?సాధారణంగా ఆలయాలన్నీ తూర్పువైపు ముఖంగా
కష్టేఫలి : తనకి లేదని ఏడిస్తే

05 March 2024 9:06 AM | రచయిత: ;sarma

తనకి లేదనిఏడిస్తేతనకి లేదనిఏడిస్తే ఒక కన్ను ఎదుటివాడికి ఉందనిఏడిస్తే రెండో కన్ను పోయాయి
కష్టేఫలి : కమ్మటి రోగాలు తీయటి మందులు ఉండవు.

03 March 2024 9:04 AM | రచయిత: ;sarma

 కమ్మటి రోగాలు తీయటి మందులు ఉండవు.ఇదొక నానుడి. రోగం చమ్మగా,కమ్మగా సుఖాన్నివ్వదని, వచ్
కష్టేఫలి : ఫిబ్రవరి ౩౦.

29 February 2024 8:50 AM | రచయిత: ;sarma

  ఫిబ్రవరి ౩౦ఒకప్పుడొక ఉద్యోగికి స్పెషల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ రాయాలిసొ
కష్టేఫలి : లెక్కల మస్టారికో చిక్కు ప్రశ్న.

27 February 2024 9:02 AM | రచయిత: ;sarma

లెక్కల మస్టారికో చిక్కు ప్రశ్న.
కష్టేఫలి : లింకులు

25 February 2024 9:15 AM | రచయిత: ;sarma

 Length Measurement       12 inches= 1 Foot3 Feet= 1 Yard22 yards= 1 Chain220 Yards or 10 chains = 1 Furlong.8 Furlongs= 1 Mile.
కష్టేఫలి : అశుద్ధం మీద రాయేస్తే ......

23 February 2024 9:11 AM | రచయిత: ;sarma

 అశుద్ధం మీద రాయేస్తేనోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదే.అశుద్ధం మీద రాయేస్తే ముఖాన చిందుతుంది.
కష్టేఫలి : అనానిమస్సు

21 February 2024 9:27 AM | రచయిత: ;sarma

 అనానిమస్సు
కష్టేఫలి : కాళ్ళగజ్జి కంకాళమ్మ

19 February 2024 9:18 AM | రచయిత: ;sarma

కాళ్ళగజ్జి కంకాళమ్మ కాళ్ళగజ్జి కంకాళమ్మవేగు చుక్క వెలగ మొగ్గ
కష్టేఫలి : ఎలక్ట్రల్ బాండ్లు -- కొబ్బరిచెట్టుకు మడిబట్ట కట్టినట్టు...

17 February 2024 9:04 AM | రచయిత: ;sarma

ఎలక్ట్రల్ బాండ్లు  --  కొబ్బరిచెట్టుకు మడిబట్ట కట్టినట్టు...  కొబ్బరి
కష్టేఫలి : భాస్కర జయంతి

16 February 2024 9:10 AM | రచయిత: ;sarma

 భాస్కర జయంతి (రథసప్తమి)నమస్సవిత్రే జగదేకచక్షుసేజగత్ప్రసూతి స్థిత
కష్టేఫలి : పలుకులతల్లి పండగ

14 February 2024 8:49 AM | రచయిత: ;sarma

 పలుకులతల్లి పండగమాఘ శుద్ధ పంచమిసరస్వతీ నమఃస్తుభ్యంవరదే కామరూపిణ
కష్టేఫలి : రాజకీయం- ధీరత్వముచితజ్ఞతా

07 February 2024 7:57 PM | రచయిత: ;sarma

రాజకీయం- ధీరత్వముచితజ్ఞతా మా సత్తిబాబు, సుబ్బరాజు వచ్చారో సాయంత్రం. 'అమ్మా! కాఫీ' అనరిచే
కష్టేఫలి : బడ్జట్

06 February 2024 8:59 AM | రచయిత: ;sarma

 చాలా రోజుల తరవాత మా సత్తిబాబు, సుబ్బరాజు వచ్చారు. వస్తూనే మా సత్తిబాబు ''చెల్లెమ్మా! కాఫీ'' 
కష్టేఫలి : వినతి

05 February 2024 9:00 AM | రచయిత: ;sarma

  వినతిఅభిమాన మిత్రులకు సవినయ వినతికొంతమంది నాతో ఫోన్లో మాటాడటానికి ప్రయత్నిస్తున్న
కష్టేఫలి : దుర్వినియోగం

04 February 2024 8:58 AM | రచయిత: ;sarma

 దుర్వినియోగందుర్వినియోగం మన జీవితంలో భాగమైపోయిందా అంటే నిజమే అనిపిస్తూ ఉంది.
కష్టేఫలి : మధ్యాహ్న సూర్యుని మీద ఉమ్మేస్తే మన మొహానే పడుతుంది.

02 February 2024 8:54 AM | రచయిత: ;sarma

 మధ్యాహ్న సూర్యుని మీద ఉమ్మేస్తే మన మొహానే పడుతుంది.ఇదొకనానుడి.సూర్
కష్టేఫలి : అభిమానులు

29 January 2024 9:03 AM | రచయిత: ;sarma

అభిమానులు
కష్టేఫలి : దోచుకో! దాచుకో!!

27 January 2024 8:50 AM | రచయిత: ;sarma

 దోచుకో దాచుకో  దోచుకో! దాచుకో!! ఇదే నేటి నినాదమనిపిస్తూ ఉంది. దోచుకుని ఏమి అనుభవిస్తున్నట్లు? పొట
కష్టేఫలి : రహస్యం దాగదు.

25 January 2024 9:04 AM | రచయిత: ;sarma

రహస్యం దాగదు.దుష్యంతుడు వేటకి వెళ్ళి, కణ్వుడు లేనప్పుడు కణ్వాశ్రమంలో శకుంతలని చూసి మోహించి, గాం
కష్టేఫలి : కల్లు తాగె.

23 January 2024 8:50 AM | రచయిత: ;sarma

కల్లు తాగె.స్థల,కాల,పరిమితులు లేనిదేది? అసలే కోతి,నిప్పులు తొక్కె,

కష్టేఫలి -