గడ్డిపూలు తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

గడ్డిపూలు : UN Peace Operations - Maj Gen (Dr) AK Bardalai (Retd)

14 April 2024 2:42 PM | రచయిత: ;Sujata M

పోయిన సంవత్సరం ఐక్యరాజ్యసమితిది కష్టకాలం. ప్రపంచాన్ని కుదిపేసి వదిలిన  మహమ్మారి తగ్గుముఖం పట్టగానే యుక్రెయ
గడ్డిపూలు : పియా మోరా బాలక్ హం తరుణీగే - Mythili Poem by Mahakavi Vidyapati

31 March 2024 6:09 PM | రచయిత: ;Sujata M

 పియా మోరా బాలక్ హం తరుణీగే పియా మోరా బాలక్ హం తరుణీగే - కౌనె తప్ చుక్లో బెల్గౌన్ జననిగెపహిరెలెల్ స
గడ్డిపూలు : ఆవిష్కరణ - శ్రీదేవీ మురళీధర్

16 February 2024 3:12 PM | రచయిత: ;Sujata M

 ఆవిష్కరణ, (ఆల్కహాలిక్ ల పిల్లలు - ఒక అవగాహన) - శ్రీదేవీ మురళీధర్ ఆల్కహాలిజం ఒక (సామాజిక) రుగ్మత.  అధిక ఆదాయ
గడ్డిపూలు : Man's Search for Meaning - Viktor E Frankl

05 February 2024 10:39 PM | రచయిత: ;Sujata M

 
గడ్డిపూలు : The Ivory Throne - Manu S Pillai

28 January 2024 10:31 AM | రచయిత: ;Sujata M

 
గడ్డిపూలు : Smoke and Ashes - Amitav Ghosh

07 January 2024 7:18 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : The Breast Giver - Mahashweta Devi

15 December 2023 9:41 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : FM Galicia - Taras Prokhako

25 September 2023 11:49 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : Victory City - Salman Rushdie

01 August 2023 1:11 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : The Nutmeg's Curse - Amitav Ghosh

23 July 2023 9:31 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : మలయమారుతం - శారద

11 April 2023 7:10 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : The Living Mountain - Amitav Ghosh

22 January 2023 7:08 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : Call of Life - Knut Hamsun

01 December 2022 8:54 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : Saved - Rabindranath Tagore

01 December 2022 7:32 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు : విభజన - Gulzar

29 May 2022 4:07 PM | రచయిత: ;Sujata M

గడ్డిపూలు -