వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Fake Cheese Found in #McDonald’s Burgers? | Maharashtra Food Administrati…

27 February 2024 7:33 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : cpp shared library

26 February 2024 8:12 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Certainly! To create a shared library (also known as a .so file) in C++, follow these steps: Compile C++ Library Code to Object File: Write your C++ library code (functions, classes, etc.) and save it in a .cpp file (e.g., library.cpp). Compile the library code to an object file (.o) using g++: g++
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : best story telling

18 February 2024 2:15 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Share one of the best gifts you’ve ever received.
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : ఉల్లిపాయ కోస్తే ఏడుపేల వస్తుంది?

18 February 2024 2:13 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : first I speak negatively about it

10 February 2024 9:18 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

You get some great, amazingly fantastic news. What’s the first thing you do? మొన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన ఉచిత ప్రయాణం ఆడవా
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : మొక్కలు

10 February 2024 9:18 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Describe an item you were incredibly attached to as a youth. What became of it?
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : తోట పని చెయ్యడం

09 February 2024 9:00 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Are there any activities or hobbies you’ve outgrown or lost interest in over time? దీని మీద జరిగే దోపిడీ అంత ఇంత కాదు మా ఇంట్లో కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి వెంటనే ఒకడు వ
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : కట్నం వద్దు

09 February 2024 8:49 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/shorts/BcD_54x_dWo?si=SRXGC8INZWNnPEb2
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : నేను కనీసం మొబైల్ నంబర్ మర్చలేక పోయా #paytmkyc మీరు ఎలా చేశారు? #paytm

06 February 2024 10:15 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/shorts/dEak2SBJYBo?si=3kFASP4wvcAle4Ec
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : http://gelliphanindraviswanadhaprasad.org/2024/02/05/3691/

05 February 2024 1:04 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://telugu.news18.com/photogallery/business/how-to-win-kerala-lottery-is-there-any-formula-to-get-success-check-details-nk-2377854.html
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : ఆటలు

29 January 2024 1:31 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What are your favorite sports to watch and play? పరమపద సోపాన పటం ఆంగ్లం లో snakes and ladders original version చదరంగం – chess badminton
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : కాంగ్రెస్ దిన పత్రిక

29 January 2024 1:24 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : కమ్యునిజం అన్నది భారతీయుల నాడిలో ఒక అంశం

26 January 2024 8:33 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Write about a few of your favorite family traditions. పై వీడియో లో ఆవిడ కోరింది రాముడ్ని పూజించండి దానికి పశ్చిమ దేశాల కమ్యునిజం రంగు పోసుకున్న
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Pure Cotton Polo Pocket T Shirts from Rs 330 sizes S to 3 XL available w…

25 January 2024 7:42 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/shorts/luyxBumlyuU?si=mEPnxC9_0XSBV7lz
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : when im out of home cook for himself

22 January 2024 1:03 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

If you could make your pet understand one thing, what would it be?
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Achyutam Keshavam | Shreya Ghoshal | Zendria

22 January 2024 1:02 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Ayodhya LIVE: Ram Mandir Inauguration | PM Modi performs Bhoomi Pujan fo…

22 January 2024 7:57 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/live/Jms2Q5ML-oY?si=QfncmJJ0RdVWdWqe
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : నా మొదటి పేరు అర్థం కాలేదు

21 January 2024 1:16 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Write about your first name: its meaning, significance, etymology, etc. నా పేరు గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు మేము ఇంటి పేరు మా పేరు పెట్టుకుంటాం ఇక మా లాగ
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Tulsi Astro Tips: ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నారా.. అయితే తులసి మొక్క వద్ద ఈ జపం చేయండి..! – News18 తెలుగు

17 January 2024 5:10 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://telugu.news18.com/photogallery/astrology/astrology-tulsi-leaf-astrology-benefits-keep-tulsi-at-home-and-become-rich-gvj-2362471.html
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : first stage performance by శర్విల్

16 January 2024 7:53 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : stop using computer

16 January 2024 2:48 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Where can you reduce clutter in your life?
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Honest review of gunturkaram!

16 January 2024 2:47 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

మీరు ఈ చిత్రం లో మిర్చి దరువు ఒంగోలు గిత్త మధ్య తరగతి ఉపమానం “వాడి పాపాన వాడు పోతాడు” communist విప్లవం వల్ల నష్టాలు (జ
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత #eenadu

13 January 2024 2:51 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

communism యొక్క నాలుక లాగా ఈనాడు నాలుక మాట్లాడుతూ ఉంది. ఒకప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఉపాధి హామీ పథకంలో లోటు ప
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Best method of propagate roses by air layering with tomato #rose_plant #…

13 January 2024 12:50 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/shorts/A1IMe9UVCWw?si=jSGLyhh0y0sLR-CZ
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : i ate మిరపకాయ బజ్జీ

12 January 2024 5:34 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What snack would you eat right now? నాకు టమాటో బజ్జీ కూడా ఇష్టం కానీ దొరకట్లేదు!
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : https://www.organicharvest.in/organicharvestsurvey?rc=&utm_source=myrewards&utm_medium=more&utm_campaign=web|Gamification|invite%20friend

12 January 2024 5:33 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

I just received a FREE Vitamin -C Facial Home Kit by Organic Harvest. It is amazing!!!. You can also claim your FREE Vitmain-C Facial Home Kit and unlock goodies worth Rs. 1 Lakh !!!. What are you waiting for? Participate in the Organic Harvest Survey, NOW!- https://www.organicharvest.in/organicharv
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : తమిళ్ నాడు లో సంక్రాంతికి డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తున్నారు?

12 January 2024 10:51 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

ప్రభుత్వం కానీ పెత్తందారులు కానీ ఆదాయం ఎలా వస్తుంది, వ్యసనం ఉంటే! కానీ కుటుంబం నిలబడాలి అంటే వ్యసనం నుంచి దూరం క
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #solar #india

11 January 2024 10:20 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://www.sustvest.com/invite?ref=xzqw82a
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : don’t lie

11 January 2024 10:49 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Come up with a crazy business idea. all business ideas come for useless products and make them as useful, example phone. so don’t lie, tell its a useless product and we are forcing you to get addicted to it and make it not available for needed!
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : సరిగ్గా నిద్రపోవడం అందరికీ ప్రశాంతత ఇవ్వడం

10 January 2024 10:19 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What is your mission?