గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #unsubscribe #Netflix never resubscribe

16 June 2024 1:41 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : I never want to retire #retire from what?

16 June 2024 7:42 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

How do you want to retire? విశ్రాంతి రోజు తీసుకోవాలి రోజు పని చెయ్యాలి! విశ్రాంతి చరమాంకం తీసుకుంటే నా పని ఎవరు చేస్తారు? భాగవతం
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : dont buy this product #jadeplant

16 June 2024 7:19 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

this is the link from where I had seen Buy Platone Money Plant Combo Of 3 Plants ( Money Plant + Jade Plant + Snake Plant ) With Pot Online at Best Prices in India – JioMart. https://www.jiomart.com/p/homeandkitchen/platone-money-plant-combo-of-3-plants-money-plant-jade-plant-snake-plant-with-pot/
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #Brain బుర్ర #commonsense

15 June 2024 4:18 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What’s the oldest thing you own that you still use daily? నమ్మినా నమ్మక పోయినా ఇదే నిజం నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం కష్టే ఫలి
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : పరమపద సోపాన పటం

14 June 2024 10:00 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://www.amazon.in/gp/product/B0952Z3DVP?cafId=3357fc58-5650-400a-a1b4-b5a4d9f5bd6d&cafASIN=B0952Z3DVP
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Already we have #Name what more taglines?

14 June 2024 6:49 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

If humans had taglines, what would yours be?
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #donatedblood #friends2support

14 June 2024 6:17 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What notable things happened today? ఇది చరిత్ర! నేను రక్తదానం చేయడం మొదలు పెట్టి దాదాపు 13 సంవత్సరాలు thanks to http://www.friends2support.org ఇంతమంది చరిత్ర ఉంచ
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : going to #ooty not now

14 June 2024 10:20 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Describe one of your favorite moments. don’t believe? read this article from communist state news paper Ooty tourist season ends: Major losses for vendors and tourist spots https://www.onmanorama.com/travel/travel-news/2024/06/12/ooty-travel-tourism-affected-rain-e-pass-restrictions-election-proto
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : the season where people realise share markets are only feeding #USA #noixigoipo

11 June 2024 8:44 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What is your favorite season of year? Why? ixigo is going cloud where are cloud servers present or where are their companies? they are in US so what are Indians doing? making USA rich so what is the return on investment? As usual all tech companies feeding USA we become beggers అడుక్కు
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #lies

10 June 2024 3:04 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What’s the one luxury you can’t live without? https://x.com/gpvprasad/status/1800098532197904867?t=-8LbugB9klS7g8awAWG5FA&s=19
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : finding facts about #AI

07 June 2024 2:32 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Who do you spend the most time with? https://te.quora.com/profile/Hanumanta-Babu/%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8D-%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D-%E0%B0%A8%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B1%87-%E0%B0%9A%E0%B1%86
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : i don’t eat chocolate

05 June 2024 10:48 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Describe your dream chocolate bar.
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #yoga యోగా

04 June 2024 3:17 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Describe one simple thing you do that brings joy to your life. I am inviting you to Join India’s *Biggest Yoga Session NOW!!*🤩 *FREE YOGA | 21 Days Online*🧘🏻‍♀ 🗓️Starting on  *10th June*  • Burn FAT 🔥 • Reduce STRESS 😇 • Become FLEXIBLE 🏃  with *Saurabh Bothra*
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #కాంగ్రెస్ కులం మతం విభజన ఇది పుస్తకం

04 June 2024 11:39 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Do you remember your favorite book from childhood?
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : భారతం భాగవతం రామాయణం పంచతంత్రం

03 June 2024 9:12 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

List three books that have had an impact on you. Why? ఇవన్నీ పెద్ద బాల శిక్ష లో ఉంటాయి, సరళంగా అర్థం అవ్వాలి అంటే! రామాయణం ఏమి నేర్పింది even ultimate power shall b
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #chayathottam #munnar nice stay

02 June 2024 9:57 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/shorts/dr99FdqcS-U?si=5_23pppTRqoS1dXf
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : I’m poor is the fear I’ve

02 June 2024 9:33 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What fears have you overcome and how? don’t believe it’s general price is 15,74,000 I own it I’m one of the richest
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Hello friends my collections

22 May 2024 8:28 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Do you have any collections? old amazon remote – right navigation not working books which I never read
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : వాట్సప్ సంచలన నిర్ణయం | WhatsApp Sensational Decision about Service in I…

04 May 2024 7:46 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

science 99% కోసం ఆలోచిస్తుంది , కానీ ఆ 1% ఈ 99% కు హాని కలిగించే అవకాశం పెంచుతుంది!
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Happy parents day #google

30 April 2024 2:44 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

ఇది మన దరిద్రం అసలు పిల్లల పెంపకం అంటే ఏమిటి? కుక్కల పెంపకం ఛీ బ్రతుకు ఏమిటిది కుక్కల పెంపకం పిల్లల పెంపకం ఒకటేన
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Priyanka Sentiment Dialogue ప్రియాంక చరిత్ర తెలుసుకో

28 April 2024 6:13 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : ఇంతకీ ఫోన్ ఎంత🫢😇..#సునీల్ కామెడీ#funnydialogue#justforfun#plz_subscribe

24 April 2024 1:41 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/shorts/ohznD9zqsN4?si=LTvB3vcbwWy-ru3H ధర పెరిగింది అంటారు ఎందుకు పై వీడియో లో చెప్పారు
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : పనికి రాని కాంక్రీట్ మెషీన్ లు

22 April 2024 1:02 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

What makes you nervous?
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : carrot

20 April 2024 2:50 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://youtube.com/shorts/-r45HVaz3JA?si=TqlzWahT8gi-iP3e
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : sun

19 April 2024 10:19 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Jot down the first thing that comes to your mind.
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : http://gelliphanindraviswanadhaprasad.org/2024/04/19/3757/

19 April 2024 10:18 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

https://x.com/gpvprasad/status/1781182962945650814?t=OiisuWMLCsGI3Kp-BiETWA&s=09
గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : జై సీతారామ్

17 April 2024 9:37 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

Describe a decision you made in the past that helped you learn or grow. నేను తీసుకోగానే నేర్చుకోవడం మీద ఒక విధమైన విరక్తి కలిగింది అప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తున

-