తెలుగు వెలుగు తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

తెలుగు వెలుగు : నువ్వు నేను

11 May 2024 7:33 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty

తెలుగు వెలుగు : రాగ మాలిక - కథ

26 April 2024 2:00 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty

తెలుగు వెలుగు : కళాప్రపూర్ణ ద్వారం భావనారాయణ రావు charcoal pencil sketch

23 April 2024 9:41 PM | రచయిత: ;Ponnada Murty

ఈ చిత్రంలో వ్యక్తి కీర్తిశేషులు ద్వారం భావనారాయణ రావు.  ఇతడు ద్వారం వెంకటస్వామి, జగ్గయ
తెలుగు వెలుగు : ఇందులోనే కానవద్దా యితడు దైవమని విందువలె నొంటిమెట్టవీరరఘరాముని - అన్నమయ్య కీర్తన

23 April 2024 5:15 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty

 నిండు పున్నమి వెన్నెలలో పౌర్ణమి నాడు సంప్రదాయబద్ధ
తెలుగు వెలుగు : నిరీక్షణ

14 March 2024 2:20 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty

తెలుగు వెలుగు -