తెలుగు -Telugu తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

తెలుగు -Telugu : చదువుల శిఖరం (14 ఏప్రిల్ 1891)

16 April 2024 10:55 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

అక్షరం అనే ఆయుధాన్ని నమ్ముకొనిదానితో కులమనే బలమైన రాక్షసి పై పొరాడి గెలిచిన వీరుడువ్యక్తి పూజ కం
తెలుగు -Telugu : చదువుల శిఖరం (14 ఏప్రిల్ 1891)

16 April 2024 10:55 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

అక్షరం అనే ఆయుధాన్ని నమ్ముకొనిదానితో కులమనే బలమైన రాక్షసి పై పొరాడి గెలిచిన వీరుడువ్యక్తి పూజ కం
తెలుగు -Telugu : హోలీ !

02 April 2024 11:44 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

విశ్వవ్యాప్తమైన రంగుల హోలీ మానవజీవిత కష్ట సుఖలా కేళీ అమ్మ తనం కనుమరుగైయే సృష్టికి భానుడి తాపం , పాప
తెలుగు -Telugu : హోలీ !

02 April 2024 11:44 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

విశ్వవ్యాప్తమైన రంగుల హోలీ మానవజీవిత కష్ట సుఖలా కేళీ అమ్మ తనం కనుమరుగైయే సృష్టికి భానుడి తాపం , పాప
తెలుగు -Telugu : భావుకుడు

02 April 2024 11:43 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

వారు కవితా నిర్మాణ కార్మికులు రాయడానికి నాలుగు అక్షరాలను వెతుక్కుంటున్నారుచక్కగా కుదిరిందికొంద
తెలుగు -Telugu : భావుకుడు

02 April 2024 11:43 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

వారు కవితా నిర్మాణ కార్మికులు రాయడానికి నాలుగు అక్షరాలను వెతుక్కుంటున్నారుచక్కగా కుదిరిందికొంద
తెలుగు -Telugu : మట్టి కవిత్వం !

02 April 2024 11:42 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

వారి అక్షరాలలో తొలకరి జల్లుల మట్టి వాసనవారి పదాలలో మొదటి సారి దుక్కి దున్నిన సాల్ల వరుసలానిన్నట
తెలుగు -Telugu : మట్టి కవిత్వం !

02 April 2024 11:42 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

వారి అక్షరాలలో తొలకరి జల్లుల మట్టి వాసనవారి పదాలలో మొదటి సారి దుక్కి దున్నిన సాల్ల వరుసలానిన్నట
తెలుగు -Telugu : వేపచెట్టు!

02 April 2024 11:38 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

తెలుగు -Telugu : వేపచెట్టు!

02 April 2024 11:38 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

తెలుగు -Telugu : ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసేంతా ఆలోచనలున్నా

15 February 2024 5:11 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసేంతా ఆలోచనలున్నా మొదలు పెట్టవలిసింది భూమి నుంచే కావున చిన్న చిన్న ఆనందా
తెలుగు -Telugu : ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసేంతా ఆలోచనలున్నా

15 February 2024 5:11 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసేంతా ఆలోచనలున్నా మొదలు పెట్టవలిసింది భూమి నుంచే కావున చిన్న చిన్న ఆనందా
తెలుగు -Telugu : ప్రేమ!

05 February 2024 6:35 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఏమి తోచక! లేదన్నట్లుగా ఉంటాంఅదే దూరమైతే!అయినా వారితో కాసేపు మాట్లాడితే బాగుంట
తెలుగు -Telugu : ప్రేమ!

05 February 2024 6:35 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఏమి తోచక! లేదన్నట్లుగా ఉంటాంఅదే దూరమైతే!అయినా వారితో కాసేపు మాట్లాడితే బాగుంట
తెలుగు -Telugu : మనసు ఉందని భావిస్తే మనశ్శాంతి

29 January 2024 11:40 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 మనసు ఉందని భావిస్తే మనశ్శాంతి ఉండదు జీవితంలో అంతా నటనే! కొందరు ఎక్కువగా నటనలో జీవిస్తారు అం
తెలుగు -Telugu : మనసు ఉందని భావిస్తే మనశ్శాంతి

29 January 2024 11:40 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 మనసు ఉందని భావిస్తే మనశ్శాంతి ఉండదు జీవితంలో అంతా నటనే! కొందరు ఎక్కువగా నటనలో జీవిస్తారు అం
తెలుగు -Telugu : కొందరు డబ్బులు కూడా

29 January 2024 11:38 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 కొందరు డబ్బులు కూడా పెడతారు ఆనందం పొందుతారుకొందరు ఆస్తులు సంపాదిస్తారు  తన వారసులకు పంచుతారు కానీ
తెలుగు -Telugu : కొందరు డబ్బులు కూడా

29 January 2024 11:38 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 కొందరు డబ్బులు కూడా పెడతారు ఆనందం పొందుతారుకొందరు ఆస్తులు సంపాదిస్తారు  తన వారసులకు పంచుతారు కానీ
తెలుగు -Telugu : బాలికల దినోత్సవం

24 January 2024 6:02 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

తెలుగు -Telugu : బాలికల దినోత్సవం

24 January 2024 6:02 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

తెలుగు -Telugu : ఓ మనిషి!

23 January 2024 4:02 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 అండ మో కణ మో కలయిక అమ్మ గర్భ మో అంధకార మోపిండ మో శిశువో ప్రాణివో సకల జీవ ప్రాణులకు అధికారి ఓ మనిషి!
తెలుగు -Telugu : ఓ మనిషి!

23 January 2024 4:02 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 అండ మో కణ మో కలయిక అమ్మ గర్భ మో అంధకార మోపిండ మో శిశువో ప్రాణివో సకల జీవ ప్రాణులకు అధికారి ఓ మనిషి!
తెలుగు -Telugu : దేవుడు!

23 January 2024 4:01 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 కదలని బొమ్మకు బంగారువలువలు కటిక పేదరికంలో ఉండే అమ్మకు చిరిగిన చీర తిన్నని రాయికి పరమాన్నాలుత
తెలుగు -Telugu : దేవుడు!

23 January 2024 4:01 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 కదలని బొమ్మకు బంగారువలువలు కటిక పేదరికంలో ఉండే అమ్మకు చిరిగిన చీర తిన్నని రాయికి పరమాన్నాలుత
తెలుగు -Telugu : మన అలిశెట్టి ప్రభాకర్ గారు

12 January 2024 4:44 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 ప్రకృతి పై కవిత్వంరాయవచ్చునోబెల్ పొందవచ్చు ప్రేమ పై కవితలురాయవచ్చుసినిమాలో చూపించిఆనందం పొందవ
తెలుగు -Telugu : మన అలిశెట్టి ప్రభాకర్ గారు

12 January 2024 4:44 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 ప్రకృతి పై కవిత్వంరాయవచ్చునోబెల్ పొందవచ్చు ప్రేమ పై కవితలురాయవచ్చుసినిమాలో చూపించిఆనందం పొందవ
తెలుగు -Telugu : నదికి ప్రవాహమే

12 January 2024 4:43 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 నదికి ప్రవాహమే ఇతరుల జీవనాధారం. మనిషికిరోజువారి పనుల్లో కొత్తదనాన్ని వెతికే వాడు ముందుకు పోతాడు
తెలుగు -Telugu : నదికి ప్రవాహమే

12 January 2024 4:43 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 నదికి ప్రవాహమే ఇతరుల జీవనాధారం. మనిషికిరోజువారి పనుల్లో కొత్తదనాన్ని వెతికే వాడు ముందుకు పోతాడు
తెలుగు -Telugu : సముద్రంలో అలలు

12 January 2024 4:42 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 సముద్రంలో అలలు సంసారంలో కష్ట సుఖాలు కాలానుగుణంగా మారుతుంటాయి వాటిని ఆహ్వానించడం తప్ప ఏమ
తెలుగు -Telugu : సముద్రంలో అలలు

12 January 2024 4:42 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Telugu (తెలుగు))

 సముద్రంలో అలలు సంసారంలో కష్ట సుఖాలు కాలానుగుణంగా మారుతుంటాయి వాటిని ఆహ్వానించడం తప్ప ఏమ

తెలుగు -Telugu -