నాలో మాట తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

నాలో మాట : tag:blogger.com,1999:blog-6297592877234332992.post-8285479870260435953

13 June 2024 10:25 AM | రచయిత: ;Kalyan

కోట్ల తారలకు నిన్ను చూసి కన్ను కుట్టినా, వాటి దిష్టి అంతా ఒక మచ్చలా మారి మరింత అందం వచ్చిందే కాని మసిబారలేదు, సం
నాలో మాట : కవితనారగించాను

08 June 2024 9:40 AM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : పరిమళాల బొమ్మ

06 June 2024 11:42 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : కన్నీరు

04 June 2024 10:09 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : ప్రేమాక్షరం

04 June 2024 10:06 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : సిగ్గు మొగ్గ

03 June 2024 11:16 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : బరువు మోయాలి

03 June 2024 11:15 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : పసుపు పాదాలు

31 May 2024 8:53 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : మధురంగా ఉండాలని

27 May 2024 9:11 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : Too bad canvas

27 May 2024 10:03 AM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : నత్త నడక

23 May 2024 12:18 AM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : కోతి మనసును

23 May 2024 12:16 AM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : కోతి మనసును

19 May 2024 10:27 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : మరో ప్రేమ

14 May 2024 12:35 AM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : గర్వం లేని అందం

07 May 2024 11:32 PM | రచయిత: ;Kalyan

నాలో మాట : మూర్ఖత్వం

04 May 2024 11:24 PM | రచయిత: ;Kalyan

-