పూతరేక్స్ తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

పూతరేక్స్ : అమ్మకు పాదాభివందనం 🙏

12 May 2024 1:23 AM | రచయిత: ;gsnaveen

(ఈరోజు మదర్స్ డే సందర్భంగా) అమ్మా! నీవు నాకు జన్మనిచ్చిన జనని,నీవు నాకు జ్ఞానాన్ని నేర్పిన గురువు,నీవు నాకు అండన
పూతరేక్స్ : అమ్మకు పాదాభివందనం 🙏

12 May 2024 1:23 AM | రచయిత: ;gsnaveen

(ఈరోజు మదర్స్ డే సందర్భంగా) అమ్మా! నీవు నాకు జన్మనిచ్చిన జనని,నీవు నాకు జ్ఞానాన్ని నేర్పిన గురువు,నీవు నాకు అండన
పూతరేక్స్ : నేడే మేడే

01 May 2024 6:08 PM | రచయిత: ;gsnaveen

వసంత కాలపు వేళలో విప్లవ గీతాలు,కర్మ ఫలాలు పండించు కార్మిక శ్రామిక జాతికి.పగటి వెన్నెల్లో పనిచేసి, పనిముట్లు భు
పూతరేక్స్ : నేడే మేడే

01 May 2024 6:08 PM | రచయిత: ;gsnaveen

వసంత కాలపు వేళలో విప్లవ గీతాలు,కర్మ ఫలాలు పండించు కార్మిక శ్రామిక జాతికి.పగటి వెన్నెల్లో పనిచేసి, పనిముట్లు భు
పూతరేక్స్ : “ఐ.టి.” ఉద్యోగి

28 April 2024 5:40 AM | రచయిత: ;gsnaveen

కొంత నిద్ర మరచి, “కోడి”యై మేల్కొని, 🐓కాయమింత దడిపి “కాకి” వలెను, 🐦‍⬛చేతజిక్కు తిండి మూతి కుక్కెడు కోతి, 🐒పరుగుఁ
పూతరేక్స్ : “ఐ.టి.” ఉద్యోగి

28 April 2024 5:40 AM | రచయిత: ;gsnaveen

కొంత నిద్ర మరచి, “కోడి”యై మేల్కొని, 🐓కాయమింత దడిపి “కాకి” వలెను, 🐦‍⬛చేతజిక్కు తిండి మూతి కుక్కెడు కోతి, 🐒పరుగుఁ
పూతరేక్స్ : మనసుల మెలఁపు (Awakening of Hearts)

26 February 2024 2:45 PM | రచయిత: ;gsnaveen

చిరునవ్వులా నిలిచింది విశ్వం నీ స్పర్శకు, దేవా!బ్రహ్మాండపు ఊట పోసి,జ్ఞానపు విత్తనాలు నాటి,మనసుల తోటలోప్రేమ పూల
పూతరేక్స్ : మనసుల మెలఁపు

26 February 2024 2:45 PM | రచయిత: ;gsnaveen

చిరునవ్వులా నిలిచింది విశ్వం నీ స్పర్శకు, దేవా!బ్రహ్మాండపు ఊట పోసి,జ్ఞానపు విత్తనాలు నాటి,మనసుల తోటలోప్రేమ పూల
పూతరేక్స్ : ప్రతిబింబాల నృత్యం

26 February 2024 11:55 AM | రచయిత: ;gsnaveen

న్యాయం, హేతువు పక్కనబెట్టిభావోద్వేగాలతో చెలరేగితేసమాజం దశ దిశ మారిపోతుందా?మీడియా ఒక మాయాలోకంకల్పిత కథనాల ప్ర
పూతరేక్స్ : అగ్నిగుండంలో నిజం

26 February 2024 11:55 AM | రచయిత: ;gsnaveen

న్యాయం, హేతువు పక్కనబెట్టిభావోద్వేగాలతో చెలరేగితేసమాజం దిశ దిశా మారిపోతుందా?మీడియా ఒక మాయాలోకంకల్పిత కథనాల ప
పూతరేక్స్ : శుభోదయం

22 February 2024 7:04 PM | రచయిత: ;gsnaveen

కొమ్మలు తాకిన సూర్యకిరణాల కాంతిలోఅలరారే పుష్పాల సుగంధపు గాలిలోకోయిలల గానం చెవులను చేరగాపిల్లగాలి మనసును మృద
పూతరేక్స్ : శుభోదయం

22 February 2024 7:04 PM | రచయిత: ;gsnaveen

కొమ్మలు తాకిన సూర్యకిరణాల కాంతిలోఅలరారే పుష్పాల సుగంధపు గాలిలోకోయిలల గానం చెవులను నింపుగాపిల్లగాలి మనసును మ
పూతరేక్స్ : సత్య ప్రేరణ

20 February 2024 4:56 PM | రచయిత: ;gsnaveen

సమస్య ఎంత చిన్నది అయినాకల్పన చేస్తే అది కొండంతయ్యెనిజానికి అది చిన్ని చుక్కైనామనసులో మాత్రం మహాసాగరమే! మనసు భ
పూతరేక్స్ : సత్య ప్రేరణ

20 February 2024 4:56 PM | రచయిత: ;gsnaveen

సమస్య ఎంత చిన్నది అయినాకల్పన చేస్తే అది కొండంతయ్యెనిజానికి అది చిన్ని చుక్కైనామనసులో మాత్రం మహాసాగరమే! మనసు భ
పూతరేక్స్ : ముసుగులో మాటలు

18 February 2024 11:13 AM | రచయిత: ;gsnaveen

నవ్వుల తెరలోముఖం వెనుకదాచిన బాధలుఏది నిజం?ప్రశ్నలు అనేకం,సమాధానం ఒకటే,“బాగున్నాను” అనిపలికే మానవ నాటకం. పరిచయ
పూతరేక్స్ : ముసుగులో మాటలు

18 February 2024 11:13 AM | రచయిత: ;gsnaveen

నవ్వుల తెరలోముఖం వెనుకదాచిన బాధలుఏది నిజం?ప్రశ్నలు అనేకం,సమాధానం ఒకటే,“బాగున్నాను” అనిపలికే మానవ నాటకం. పరిచయ
పూతరేక్స్ : ఉషోదయ సంకీర్తన

07 February 2024 8:58 AM | రచయిత: ;gsnaveen

పొద్దుపొడుపు వెలుగులో తూరుపు దిక్కునచల్లని మాఘ మాసపు ఉదయాలు పులకించుతెల్లని పొగమంచు కాంతులో ముత్యాలు వెలిగె
పూతరేక్స్ : ఉషోదయ సంకీర్తన

07 February 2024 8:58 AM | రచయిత: ;gsnaveen

పొద్దుపొడుపు వెలుగులో తూరుపు దిక్కునచల్లని మాఘ మాసపు ఉదయాలు పులకించుతెల్లని పొగమంచు కాంతులో ముత్యాలు వెలిగె
పూతరేక్స్ : Being Curious

27 January 2010 11:48 AM | రచయిత: ;gsnaveen

పూతరేక్స్ : ఒక్కరైనా…

07 January 2010 3:57 PM | రచయిత: ;gsnaveen

పూతరేక్స్ : చిత్రమైన జీవితం…

18 December 2008 12:11 PM | రచయిత: ;gsnaveen

-