వసుంధర అక్షరజాలం తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

వసుంధర అక్షరజాలం : కథల పోటీః విశాఖ సంస్కృతి

16 June 2024 1:08 PM | రచయిత: ;వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో ” బండికల్లు వెంకటేశ్వర్లు ఫౌండేషన్‌ ” విశాఖ సంస్కృతి మాసపత్రిక మీ
వసుంధర అక్షరజాలం : కథల పోటీ ఫలితాలు: తపస్వి మనోహరం

16 June 2024 1:02 PM | రచయిత: ;వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : కవితలకు ఆహ్వానం

16 June 2024 12:55 PM | రచయిత: ;వసుంధర

సుమతి సకుటుంబ మాసపత్రిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : సంస్మరణః మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి

16 June 2024 12:48 PM | రచయిత: ;వసుంధర

సంచిక రైటర్స్ (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి గారి జయంతి ఇవాళ. బహుబాషా వేత్త మల్లాది‌ రామకృష్ణ
వసుంధర అక్షరజాలం : సంచిక వారపత్రిక 16 జూన్ 2024

16 June 2024 12:42 PM | రచయిత: ;వసుంధర

సంచిక రైటర్స్ (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో సంచిక వారపత్రికలో (https://sanchika.com) 16 జూన్ 2024 ఆదివారం నాడు పబ్లిష్ అయిన ఆర్టికల్స్ జాబ
వసుంధర అక్షరజాలం : సరసిజాలు

16 June 2024 12:39 PM | రచయిత: ;వసుంధర

హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : గడువు తేదీ పెంపుః ప్రపంచ స్థాయి కథల పోటీ, ఉషా

16 June 2024 12:27 PM | రచయిత: ;వసుంధర

ఉషా పక్షపత్రిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో ప్రపంచ స్థాయి కథల పోటీః ఉషా గడువు పెంచడం ఒక ప్రహసనం గా మారకూడదుప్రియమైన రచ
వసుంధర అక్షరజాలం : ఆవిష్కరణ: మలిసంజ కెంజాయ

16 June 2024 12:12 PM | రచయిత: ;వసుంధర

లేఖిని సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : గండపెండేర ఘన సత్కారం

16 June 2024 12:08 PM | రచయిత: ;వసుంధర

లేఖిని సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : సరసిజాలు

15 June 2024 6:25 PM | రచయిత: ;వసుంధర

హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : సరసిజాలు

14 June 2024 1:04 PM | రచయిత: ;వసుంధర

‘సముద్రానికి అగస్త్యుని పుక్కిలి- సమాజానికి కార్టూనిస్టు కుంచిక’ హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : సరసిజాలు

14 June 2024 1:04 PM | రచయిత: ;వసుంధర

‘సముద్రానికి అగస్త్యుని పుక్కిలి- సమాజానికి కార్టూనిస్టు కుంచిక’ హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : నాటిక రచన పోటీలు

14 June 2024 12:39 PM | రచయిత: ;వసుంధర

హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : నాటిక రచన పోటీలు

14 June 2024 12:39 PM | రచయిత: ;వసుంధర

హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : కథావేదిక బహుమతుల ప్రదానం 2024

14 June 2024 12:29 PM | రచయిత: ;వసుంధర

లేఖిని సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : కథావేదిక బహుమతుల ప్రదానం 2024

14 June 2024 12:29 PM | రచయిత: ;వసుంధర

లేఖిని సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : ఆహ్వానం: డా. వేదగిరి రాంబాబు కథానిక పురస్కారం 2024

14 June 2024 12:24 PM | రచయిత: ;వసుంధర

ఆహ్వానం: డా. వేదగిరి రాంబాబు కథానిక పురస్కారం 2024
వసుంధర అక్షరజాలం : ఆహ్వానం: డా. వేదగిరి రాంబాబు కథానిక పురస్కారం 2024

14 June 2024 12:24 PM | రచయిత: ;వసుంధర

ఆహ్వానం: డా. వేదగిరి రాంబాబు కథానిక పురస్కారం 2024
వసుంధర అక్షరజాలం : 2024 కవితా వేదిక కవితల పోటీ ఫలితాలు

13 June 2024 8:02 PM | రచయిత: ;వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : 2024 కవితా వేదిక కవితల పోటీ ఫలితాలు

13 June 2024 8:02 PM | రచయిత: ;వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : ఆహ్వానంః ఆచార్య ఎన్.జి. రంగ సాహిత్య పురస్కారం 2024

13 June 2024 7:59 PM | రచయిత: ;వసుంధర

ఉషా పక్షపత్రిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : తెలుగు చిట్టి కథల పోటీ

13 June 2024 7:41 PM | రచయిత: ;వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో తగినన్ని మంచి కథలు పోగయ్యాక అన్నిటినీ కలిపి ఒక చిన్న పుస్తకం లా అమ
వసుంధర అక్షరజాలం : ఆహ్వానం: అమరావతి సాహితీమిత్రులు

13 June 2024 7:34 PM | రచయిత: ;వసుంధర

సాహిత్య సమాచారకలశం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో అమరావతి సాహితీమిత్రులుమూడో ఆదివారం సాహిత్య కార్యక్రమం………………………………
వసుంధర అక్షరజాలం : ఆహ్వానం: శ్రద్ధాంజలి

13 June 2024 7:16 PM | రచయిత: ;వసుంధర

లేఖిని సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : పెందోట సాహిత్య పురస్కారాలు

13 June 2024 7:10 PM | రచయిత: ;వసుంధర

బాలసాహితీ శిల్పులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో 2023 లో ప్రచురించిన పుస్తకాలు2024 పెందోట సాహిత్య పురస్కారాలు & పెందోట బాల
వసుంధర అక్షరజాలం : నె చ్చెలి వెబ్ పత్రిక జూన్ 2024

10 June 2024 6:59 PM | రచయిత: ;వసుంధర

నెచ్చెలి (ఈమెయిల్) సౌజన్యంతో సంపాదకీయం-జూన్, 2024  ప్రత్యేక సంచికకు రచనలకు ఆహ్వానం! దేవి చౌధురాణి (నవల) మూలం-బంకిమ చం
వసుంధర అక్షరజాలం : నె చ్చెలి వెబ్ పత్రిక జూన్ 2024

10 June 2024 6:59 PM | రచయిత: ;వసుంధర

నెచ్చెలి (ఈమెయిల్) సౌజన్యంతో సంపాదకీయం-జూన్, 2024  ప్రత్యేక సంచికకు రచనలకు ఆహ్వానం! దేవి చౌధురాణి (నవల) మూలం-బంకిమ చం
వసుంధర అక్షరజాలం : పుస్తక పరిచయాలు: ఆంధ్రప్రభ

10 June 2024 12:44 PM | రచయిత: ;వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : పుస్తక పరిచయాలు: ఆంధ్రప్రభ

10 June 2024 12:44 PM | రచయిత: ;వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో
వసుంధర అక్షరజాలం : సాహితీ ఉత్తుంగ తరంగం ‘బుచ్చిబాబు’

10 June 2024 12:41 PM | రచయిత: ;వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో

వసుంధర అక్షరజాలం -తెలుగు సాహితీ సుధా కథా వేదిక