శంకరాభరణం తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

శంకరాభరణం : సమస్య - 4793

16 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

17-6-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానం బార్వన్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4792

15 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

16-6-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“కుంభవృష్టిలోఁ గావలెఁ గుక్కగొడుగు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4791

14 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

15-6-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సతులను రోసెడి జనుఁడె రసజ్ఞుండు
శంకరాభరణం : సమస్య - 4790

13 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

14-6-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“ఆప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4789

12 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

13-6-2024 (గురువారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“జీతము లేనట్టి కొలువె శ్రేష్ఠం బుర్విన
శంకరాభరణం : న్యస్తాక్షరి - 86

11 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

12-6-2024 (బుధవారం)విషయం - శారదాస్తుతిఛందం - ఉత్పలమాల1వ పాదం 1వ అక్షరం 'శా'2వ పాదం 2వ అక్షరం 'ర'3వ పాదం 10వ అక్షరం 'దా
శంకరాభరణం : సమస్య - 4788

10 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

11-6-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“శస్త్రసన్యాసముం జేసి జయమునందె”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4787

09 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

10-6-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“అవధానముఁ జేయం గలఁ డర్భకుఁడైనన్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4786

08 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

9-6-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“కర్ణకఠోరములు సుమ్ము కన్నడ కవితల్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4785

07 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

8-6-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“శృంగేరికిఁ బోవువారు చెనఁటుల్ మూర్ఖుల్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4784

06 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

7-6-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“పరతంత్రుఁడు దీనకల్పపాదపము గదా”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4783

05 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

6-6-2024 (గురువారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“కాంతుని నెదిరించి చంప ఘనకార్యమ్మౌ”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4782

04 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

5-6-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“కుడి యెడమలు తారుమారగున్ ధర్మముగన్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4781

03 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

4-6-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సురశరణ్యుఁడు దనుజదాసుఁడుగ నయ్యె”
శంకరాభరణం : దత్తపది - 209

02 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

3-6-2024 (సోమవారం)కారము - కారము - కారము - కారము'కారము' పదాన్ని నాలుగు పాదాలలో ప్రయోగిస్తూ ఉత్తమ గృ
శంకరాభరణం : సమస్య - 4780

01 June 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

2-6-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“కృష్ణుఁడె బెండ్లాడెను గద కృష్ణనుఁ బ్రే
శంకరాభరణం : సమస్య - 4779

31 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

1-6-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సంక్లిష్టప్రాసనిత్తు సత్కవి చెపుమా”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4778

30 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

31-5-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సౌఖ్యముల్ దక్కుఁ గద యమసదనమందు”
శంకరాభరణం : దత్తపది - 208

29 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

30-5-2024 (గురువారం)పాము - కప్ప - తేలు - బల్లి ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ స్వేచ్ఛాచందంలోఆడు
శంకరాభరణం : సమస్య - 4777

28 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

29-5-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సమస్యలే జీవితమున సౌఖ్యప్రదముల్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4776

27 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

28-5-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సురరాడ్వైభవము దక్కె శుంఠలకుఁ గడున్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4775

26 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

27-5-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్
శంకరాభరణం : సమస్య - 4774

25 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

26-5-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“అవధానముఁ జేయువార లల్పులె సుమ్మీ”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4773

24 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

25-5-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“తార్క్ష్యుని పదములకు మ్రొక్కె దామోదరు
శంకరాభరణం : సమస్య - 4772

23 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

24-5-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన
శంకరాభరణం : సమస్య - 4771

22 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

23-5-2024 (గురువారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“గర్భముం దాల్చె నా పతి గౌరవముగ”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4771

21 May 2024 9:43 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

22-5-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...*“భద్రత నొసగె రారాజు పాండవులకు”*(లేదా...)*“స
శంకరాభరణం : సమస్య - 4770

20 May 2024 10:19 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

21-5-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...*“శంకరుడా మకరిజంపి జర్తువు బ్రోచెన్”*(లేదా.
శంకరాభరణం : సమస్య - 4768

19 May 2024 10:08 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

20-5-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“పద్మనాభుని దూరిరి భక్తులెల్ల”(లేదా...)
శంకరాభరణం : సమస్య - 4768

18 May 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

19-5-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“రాఘవుని నస్యమడిగెను రావణుండ

శంకరాభరణం -శరణం పండిత మానసాపహరణం శశ్వద్యశఃకారణం సరసానందద వాగ్విలాస చరణం, శబ్దార్థ సంపూరణమ్ | చరదత్యద్భుత సత్కవీశ్వరగణం సాలంబనం ‘శంకరాభరణం’ నిత్యమహం స్మరామి విలసద్ వాగ్దివ్యసింహాసనమ్ ||