వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

సరసభారతి ఉయ్యూరు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

సరసభారతి ఉయ్యూరు : ఫ్రాంక్ లూథర్ మాట్ జ్యోతిర్మాల (అమెరికా మహాపురుషుల పదచిత్రాలు) 4 వ భాగం.27.2.24.

27 February 2024 7:05 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

ఫ్రాంక్ లూథర్ మాట్ జ్యోతిర్మాల (అమెరికా మహాపురుషుల పదచిత్రాలు) 4 వ భాగం.27.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : బాల బంధు శ్రీ పాలంకి వెంకట రామ చంద్ర మూర్తి గారి _ కథా సాగరం 1 వ భాగం.,27.2.24.

27 February 2024 6:56 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

బాల బంధు శ్రీ పాలంకి వెంకట రామ చంద్ర మూర్తి గారి _ కథా సాగరం 1 వ భాగం.,27.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం శైవ ఖండం.5 వ భాగం.27.2.24.

27 February 2024 6:43 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం శైవ ఖండం.5 వ భాగం.27.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.17 వ భాగం.27.2.24.

27 February 2024 6:36 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.17 వ భాగం.27.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : మహాత్మా గాంధీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రాసిన జీవిత చరిత్ర -2 వ భాగం -6

26 February 2024 6:14 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

మహాత్మా గాంధీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రాసిన జీవిత చరిత్ర -2 వ భాగం -6 9 వ అధ్యాయం –బాల్యం కౌమారం-2 3
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. శైవ ఖండం.3 వ భాగం.25.2.24.

25 February 2024 12:43 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. శైవ ఖండం.3 వ భాగం.25.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.15 వ భాగం.25.2.24.

25 February 2024 12:41 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.15 వ భాగం.25.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : ఫ్రాంక్ loo ధర్ మాట్ రచన. ఎ గెలాక్సీ ఆఫ్ అమెరికన్స్.(జ్యోతీ ర్మాల).2 వ భాగం.24.2.24.

24 February 2024 7:14 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

ఫ్రాంక్ loo ధర్ మాట్ రచన. ఎ గెలాక్సీ ఆఫ్ అమెరికన్స్.(జ్యోతీ ర్మాల).2 వ భాగం.24.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : రాయలసీమ సాహిత్య వైతాళికుడు శ్రీ కె. సభా గారి కథా సంకలనం. ఈ రేడు లోకాలు.10 వ భాగం.24.2.24.

24 February 2024 6:46 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

రాయలసీమ సాహిత్య వైతాళికుడు శ్రీ కె. సభా గారి కథా సంకలనం. ఈ రేడు లోకాలు.10 వ భాగం.24.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. శైవ ఖండం .2 వ భాగం.24.2.24.

24 February 2024 6:41 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. శైవ ఖండం .2 వ భాగం.24.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : మహాత్మా గాంధీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రాసిన జీవిత చరిత్ర -2 వ భాగం -5

24 February 2024 6:27 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

మహాత్మా గాంధీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రాసిన జీవిత చరిత్ర -2 వ భాగం -5 9 వ అధ్యాయం –బాల్యం కౌమారం చాప
సరసభారతి ఉయ్యూరు : మహాత్మా గాంధీజీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రాసిన జీవిత చరిత్ర –రెండవ భాగం -4

24 February 2024 8:38 AM | రచయిత: ;gdurgaprasad

మహాత్మా గాంధీజీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రాసిన జీవిత చరిత్ర –రెండవ భాగం -4 పదమూడవ సంవత్సరం అతను దాదాప
సరసభారతి ఉయ్యూరు : అందరికి ధన్యవాదాలు

23 February 2024 6:53 AM | రచయిత: ;gdurgaprasad

అందరికి ధన్యవాదాలు  ,,మా శ్రీ సువర్చలా౦జనేయ  స్వామి దేవాలయం పునః ప్రతిష్ట జరిగి ,36సంవత్సరాలు పూర్తి , మా దంప
సరసభారతి ఉయ్యూరు : మొఘల్ లను ఎదిరించిన ,స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించుకొన్న,సాహిత్య పోషకుడు , పన్నా రాజు -రాజా చత్ర సాల్

20 February 2024 4:56 AM | రచయిత: ;gdurgaprasad

మొఘల్ లను ఎదిరించిన ,స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించుకొన్న,సాహిత్య పోషకుడు , పన్నా రాజు -రాజా చత్ర సాల్ ఛత్రసాల్ బుంద
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శృంగార నైషధం లొ శ్రీనాథ కవి  సార్వ భౌముని చంద్రోదయ వర్ణనం -7

20 February 2024 4:53 AM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శృంగార నైషధం లొ శ్రీనాథ కవి  సార్వ భౌముని చంద్రోదయ వర్ణనం -7 ‘’లతల క్రీనీడ దిలతండు లితములగుచు – గాంత!యీ నిండ
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. శైవ ఖండం.1 వ భాగం.17.2.24.

17 February 2024 12:46 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. శైవ ఖండం.1 వ భాగం.17.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.13 వ భాగం.17.2.24.

17 February 2024 12:40 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.13 వ భాగం.17.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : ఋగ్వేద సూర్య సూక్తం ,జగన్నాథ పండిత రాయల సుధా లహరి, రథ సప్తమి ప్రత్యేక కార్య క్రమం.16.2.24.

16 February 2024 7:13 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

ఋగ్వేద సూర్య సూక్తం ,జగన్నాథ పండిత రాయల సుధా లహరి, రథ సప్తమి ప్రత్యేక కార్య https://youtu.be/vwqJ1V0RKYg
సరసభారతి ఉయ్యూరు : సరస భారతి ఫిబ్రవరి లొ రెండు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు

15 February 2024 6:31 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

సరస భారతి ఫిబ్రవరి లొ రెండు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు సాహితీ బంధువులకు శుభ కామనలు -ఫిబ్రవరిలో సరసభారతి  నిర్వ
సరసభారతి ఉయ్యూరు : ఉయ్యూరు ఊసులు – 17

12 February 2024 8:21 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

ఉయ్యూరు ఊసులు – 17 మా మేనమామ గుండు గంగాధరశాస్త్రి (అందరికీ గంగయ్య గారు) గారి ఇల్లు, మా ఇల్లు పక్కపక్కనే. తరతరా
సరసభారతి ఉయ్యూరు : రాయలసీమ సాహిత్య వైతాళికుడు శ్రీ కె. సభా గారి కథా సంకలనం ఈ రేడు లోకాలు.8వ భాగం.11.2.24.

11 February 2024 9:16 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

రాయలసీమ సాహిత్య వైతాళికుడు శ్రీ కె. సభా గారి కథా సంకలనం ఈ రేడు లోకాలు.8వ భాగం.11.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : మహాత్మాగాంధీజీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రచించిన జీవిత చరిత్ర -2వ భాగం -3

11 February 2024 9:12 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

మహాత్మాగాంధీజీ జాన్సన్ కు బాస్వేల్ ప్యారేలాల్ రచించిన జీవిత చరిత్ర -2వ భాగం -3  చాప్టర్ VIII: ఎ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీ
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శృంగార నైషధం లొ శ్రీనాథ కవి  సార్వ భౌముని చంద్రోదయ వర్ణనం -5

11 February 2024 9:11 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శృంగార నైషధం లొ శ్రీనాథ కవి  సార్వ భౌముని చంద్రోదయ వర్ణనం -5 శృంగార నైషధం లొ శ్రీనాథ కవి  సార్వ భౌముని చంద్ర
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. వైష్ణవ ఖండం.12 వ భాగం. భక్త కబీర్ దాస్.11.2.24.

11 February 2024 3:19 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం. వైష్ణవ ఖండం.12 వ భాగం. భక్త కబీర్ దాస్.11.2.24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : రాయలసీమ సాహిత్య వైతాళికుడు శ్రీ కె సభా గారి కథా సంకలనం ఈరే డు లోకాలు.7 వ భాగం.10.2.24

10 February 2024 9:02 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

రాయలసీమ సాహిత్య వైతాళికుడు శ్రీ కె సభా గారి కథా సంకలనం ఈరే డు లోకాలు.7 వ భాగం.10.2.24
సరసభారతి ఉయ్యూరు : శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం.వైష్ణవ ఖండం.11వ భాగం.రామ చంద్ర ప్రధానం.10,2,24.

10 February 2024 1:05 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

శ్రీ అనుభవా నంద స్వామి వారి సర్వ సిద్ధాంత సౌరభం.వైష్ణవ ఖండం.11వ భాగం.రామ చంద్ర ప్రధానం.10,2,24.
సరసభారతి ఉయ్యూరు : భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.11 వ భాగం.10.2.24.

10 February 2024 12:58 PM | రచయిత: ;gdurgaprasad

భారతీయ సాహిత్య తొలి నవల భట్ట బా ణ కవి రచించిన కాదంబరి.11 వ భాగం.10.2.24.