హరిసేవ తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

హరిసేవ : ఉగాదినుండి.ప్రారంభ మవుతున్న హనుమత్ రక్షాయాగం

30 March 2024 10:06 PM | రచయిత: ;Unknown

హనుమత్ రక్షాయాగం నకు ఆహ్వానంhttps://youtu.be/WQN-BcliztQ?feature=shared
హరిసేవ : గర్వం తలకెక్కితే !ఒక్కసారి స్మశానం వైపు చూడు....

19 March 2024 8:29 AM | రచయిత: ;Unknown

కారే రాజులు? రాజ్యముల్ గలుగవే? గర్వోన్నతిం బొందరే?             వారేరీ సిరిమూటఁగట్టుకొని పోవం జాలిరే? భూమిపైఁ 
హరిసేవ : ఆదివారం చేయకూడని పనులే మనకు అలవాటయ్యాయి

17 March 2024 7:12 AM | రచయిత: ;Unknown

🕊️శ్రీమతే రామానుజాయ నమః 🦚🦚 శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి నే నమః 🦜🦜 శ్రీరామ జయ రామ జయజయ రామ 🕊️   
హరిసేవ : జ్ఞానవాపి

04 February 2024 8:24 PM | రచయిత: ;Unknown

జ్ఞానవాపి సముదాయము-కంచే తొలిగిన విధానం!వారణాశి లో జ్ఞానవాపి సముదాయం లో ఉన్న నేల మాళిగ లో ఉన్న శ్రింగార గౌ
హరిసేవ : నీవు ఆవును వద్దనుకున్నావు...అప్పటినుండి నీకు ఆరోగ్యం దూరమయింది

23 December 2023 7:49 PM | రచయిత: ;Unknown

*ఈ భూమి మీద మానవులు పతనం ఎలా మొదలైందో మీకు తెలుసా ఐతే చదవండి ఈ నా మెస్సేజిని...**!!!  దేవుడు మనుషుల్ని సృష
హరిసేవ : కార్తీకమునకు స్వాగతం

13 November 2023 9:27 PM | రచయిత: ;durgeswara

హరిసేవ : చదువుల తల్లిగా

20 October 2023 10:45 PM | రచయిత: ;durgeswara

హరిసేవ : బాల గా అమ్మ

15 October 2023 5:14 PM | రచయిత: ;durgeswara

హరిసేవ : వందేమాతరం...మనదే భారతం

15 August 2023 2:57 PM | రచయిత: ;durgeswara

హరిసేవ -