వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

....తెలుగు మీడియా కబుర్లు.... బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

....తెలుగు మీడియా కబుర్లు.... : టైసన్ కుమార్ శర్మ-గడ్డం-ఇంస్టా కథా కమామీషు!

09 February 2024 8:25 AM | రచయిత: ;Ramu S

కూరగాయలు ఎప్పుడూ ఒకరి దగ్గరే కొనడం. కిరాణా సరుకులు ఒకే దుకాణం నుంచి తేవడం. షూ పాలిషింగ్ కు ఒక వ్యక్