వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

sowmyawrites …. బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

sowmyawrites …. :  మల్లిపురం జగదీశ్ కథలకి ఆంగ్లానువాదం ఎందుకు?

09 February 2024 5:02 PM | రచయిత: ;vbsowmya

అప్పాజోస్యుల-విష్ణుభొట్ల ఫౌండేషన్ వారు 2024 కి గాను అవార్డు ఇచ్చిన వారిలో “విశిష్ట గిరిజన కథా సాహిత్య” పురస్కార
sowmyawrites …. :  మల్లిపురం జగదీశ్ కథలకి ఆంగ్లానువాదం ఎందుకు?

09 February 2024 5:02 PM | రచయిత: ;vbsowmya

అప్పాజోస్యుల-విష్ణుభొట్ల ఫౌండేషన్ వారు 2024 కి గాను అవార్డు ఇచ్చిన వారిలో “విశిష్ట గిరిజన కథా సాహిత్య” పురస్కార
sowmyawrites …. : నంబూరి పరిపూర్ణ (1931-2024)

27 January 2024 5:30 PM | రచయిత: ;vbsowmya

పరిపూర్ణ గారు వెళ్ళిపోయారని వారి అబ్బాయి, ప్రముఖ రచయిత, దాసరి అమరేంద్ర గారి ఫేస్బుక్ పోస్టు చూశాక తెలిసింది. న
sowmyawrites …. : నంబూరి పరిపూర్ణ (1931-2024)

27 January 2024 5:30 PM | రచయిత: ;vbsowmya

పరిపూర్ణ గారు వెళ్ళిపోయారని వారి అబ్బాయి, ప్రముఖ రచయిత, దాసరి అమరేంద్ర గారి ఫేస్బుక్ పోస్టు చూశాక తెలిసింది. న
sowmyawrites …. : GPT4 tells a story about Annamacharya

20 December 2023 8:29 PM | రచయిత: ;vbsowmya

Today, as an Annamacharya Keerthana played in the car while I was driving, I thought about how these things survived for centuries in those days. Ofcourse, I have some idea, thanks to growing up around those areas, and having familial connection to the life and culture of Tirupathi. But, I wonder
sowmyawrites …. : GPT4 tells a story about Annamacharya

20 December 2023 8:29 PM | రచయిత: ;vbsowmya

sowmyawrites …. : A story about Narakasura, by Mistral AI

11 December 2023 4:10 AM | రచయిత: ;vbsowmya

sowmyawrites …. : A story about Narakasura, by Mistral AI

11 December 2023 4:10 AM | రచయిత: ;vbsowmya

sowmyawrites …. : సంపాదకులు, రచయితలూ

06 May 2023 9:50 PM | రచయిత: ;vbsowmya

sowmyawrites …. : “కవిసమ్రాట్” సినిమా

13 November 2022 8:47 AM | రచయిత: ;vbsowmya