సుస్వాగతం!

  • తెలుగు బ్లాగులు

    తెలుగు బ్లాగర్లకు సుస్వాగతం! మరిన్ని మంచి టపాలు బ్లాగులలో రావాలి

ఆదరణ కోల్పోతూ ఒక పల్లెటూరి భాషగా మిగిలిపోతున్న ప్రపంచ  భాషలలో కెల్లా గొప్పదైన తేనే లాంటి మన తెలుగును  అంతరించిపోయే ప్రమాదం నుండి కాపాడుదాం.  మన తెలుగు భాష మాధుర్యాన్ని, మన తెలుగు జాతి గొప్పదనాన్ని దశ దిశలా చాటుదాం. మీరూ మీ మీ బ్లాగులలో, వెబ్సైట్లలో తెలుగు సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు లాంటి వివిధ అంశాలపై రచనలు చేసినట్లయితే వాటి లింకులు పంపండి. అవి ప్రచురిస్తాం.