నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : రాజా కార్టూన్ గీకుడు, గోకుడు - కథ - 61

07 June 2024 5:00 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

"నానీ, ఈ కార్టూన్ చూడండి" వీక్లీ ని చేతిలో పెట్టింది కుందనబాల ; నానీ - పత్రిక లో - కుందన చూపిస్తున్న cartoonన
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : మంచి అలవాటే గానీ - 60

21 April 2024 1:06 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

పూజారి సుదర్శనశాస్రి గుడికి బయల్దేరాడు. "వెన్నెలమ్మా, బాగున్నావా!? మీ స్నేహితురాలు చంద్రిక - అందరూ కుశలమ
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : single కి many అర్ధాలు -- 59

05 April 2024 10:45 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

"రా ! అక్కయ్యా! ఎన్నాళ్ళకు కలిశాము, ఇన్నాళ్ళకు చూస్తున్నాను." పెదనాన్న కుమార్తె క్రిష్ణవేణి భారంగా లోనిక
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : కరక్కాయ బిరుదాంకిత పురుషోత్తమా! - 58

29 March 2024 10:01 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

ధావళ్య అద్దంలో చూసుకుంటూ అన్నది "నానీ! నీ taste భలేగుంది" ధావళ్య  తల్లి ప్రమోదవి కాస్త ఆధునిక ఆలోచనల ఛాయ కలి
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : పల్లవి, పాణిగ్రాహి ;- 57

14 March 2024 11:19 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

శ్రీకర్ ;- పల్లవీ! మా ఊరి నుండి - అల్టిమేటమ్ జారీ చేసారు మా మమ్మీ,డాడీ -           ప్లీజ్, త్వరగా మనం డెజిషన్ త
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : మబ్బులు వైదొలగినవి - 56

13 March 2024 1:34 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

దిలీప్ బీచ్‌లో చతికిలబడ్డాడు. సముద్రం అలలు ఎగిరెగిరిపడ్తున్నాయి, ఆకాశాన్ని మూసేయాలని తాపత్రయపడుతున్
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : భీమరాజ్ అనే హీరోయిన్ - 55

08 March 2024 8:59 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

భీమరాజ్ కి చాలా ఆనందం, "ఇంత ప్రముఖ కంపెనీకి -సెక్యూరిటీ గార్డు💂గా ఉద్యోగం అంటేమాటలా!!? ఎన్ని రికమెండ
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : ఆ ప్రశ్న, ఈ జవాబు - 54

05 March 2024 7:58 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

అది ప్రశ్న - ఇది జవాబు - అందించగలరా!?[ Answer ;- March, 2020 - నాలుగు శనివారము ల తేదీలు -= ఏడవ ఎక్కం -
నా బ్లాగులు 8, రచనలు, విశేషాలు 1955ఌౡ : రెండూ పక్షులే - 53

23 February 2024 10:42 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

ఎట్లాంటి టేకు మొద్దు ఐనా, మద్ది మ్రాను ఐనా, సరుగుడు చెక్క ఐనా - వడ్రంగి భీష్మాచారి చేతిలో మెత్తబడాల్

-