సంగతులూ,సందర్భాలూ…. తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు శుక్రమహాదశ

06 June 2024 11:09 PM | రచయిత: ;Sriram

2014 ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయాలగురించి విరివిగా అభిప్రాయాలు పంచుకున్న నేను తర్వాతి కాలంలో నెమ్మదిగా రాజకీయాల గురి
సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు శుక్రమహాదశ

06 June 2024 11:09 PM | రచయిత: ;Sriram

2014 ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయాలగురించి విరివిగా అభిప్రాయాలు పంచుకున్న నేను తర్వాతి కాలంలో నెమ్మదిగా రాజకీయాల గురి
సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : Do aesthetics betray poets into blasphemy?

03 March 2024 9:39 PM | రచయిత: ;Sriram

During my childhood, the nine days festival of SharannavarAtri used to be celebrated with much grandeur in the village where I grew up. Our guru Brahmsree Tatapudi Ramakrishnavadhanlu gAru would unite the entire village and mobilize the people under his lion like leadership to make sure it is done w
సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : Do aesthetics betray poets into blasphemy?

03 March 2024 9:39 PM | రచయిత: ;Sriram

During my childhood, the nine days festival of SharannavarAtri used to be celebrated with much grandeur in the village where I grew up. Our guru Brahmsree Tatapudi Ramakrishnavadhanlu gAru would unite the entire village and mobilize the people under his lion like leadership to make sure it is done w
సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : Gyanpeeth and Gen AI

19 February 2024 8:18 PM | రచయిత: ;Sriram

This year’s Gyanpeeth awards by Indian Government caught my attention. One reason was Gulzar being one of the awardee. Vishal Sikka has been a favorite technologist of mine and he liked alluding to Gulzar’s lyrics often. Having had an opportunity to interact with Vishal few times and present som
సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : Gyanpeeth and Gen AI

19 February 2024 8:18 PM | రచయిత: ;Sriram

This year’s Gyanpeeth awards by Indian Government caught my attention. One reason was Gulzar being one of the awardee. Vishal Sikka has been a favorite technologist of mine and he liked alluding to Gulzar’s lyrics often. Having had an opportunity to interact with Vishal few times and present som
సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : గుడిలోనేముందీ…బాబూ…

03 February 2024 5:42 PM | రచయిత: ;Sriram

గుడిలోనేముందీ…బాబూ… మస్జిద్ ధా దే (మసీదు కూల్చుకోండి)మందిర్ ధా దే (మందిరం కూల్చుకోండి)ధా దే జో కుచ్ ధిందా (ఏదైనా
సంగతులూ,సందర్భాలూ…. : గుడిలోనేముందీ…బాబూ…

03 February 2024 5:42 PM | రచయిత: ;Sriram

గుడిలోనేముందీ…బాబూ… మస్జిద్ ధా దే (మసీదు కూల్చుకోండి)మందిర్ ధా దే (మందిరం కూల్చుకోండి)ధా దే జో కుచ్ ధిందా (ఏదైనా

-