వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

L.VENUGOPAL బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

L.VENUGOPAL : *It’s official! Krithi Shetty roped in for Sharwa35*

21 September 2023 4:26 PM | రచయిత: ;venupro

L.VENUGOPAL : It’s a wrap for Mammookka in ‘Bramayugam’

16 September 2023 5:04 PM | రచయిత: ;venupro