Rekhala Chupu తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

Rekhala Chupu : జీవితమే ఒక వర్ణచిత్రః

14 June 2024 7:40 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

~ జీవితమే ఒకవర్ణచిత్రం ~ నేనొక చిత్రం గీయాలి మనసు కేన్వాస్ ని పరిచాను చూపుని సూదిలా చెక్కుకున్నాను తీరా వేయాల్
Rekhala Chupu : కాస్తంత సిగ్గుని పంచుదామా

08 June 2024 5:48 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

కాస్తంత సిగ్గుని పంచుదామా? అప్పుడెప్పుడో అగ్నిప్రవేశం జరిగిందంటే ఏదో కట్టుకథలే అని తేలిగ్గా తీసిపారేశాం మరి
Rekhala Chupu : అక్షర యోధ

08 June 2024 5:46 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

~~ అక్షర యోధ ~~ నిద్రా మెలకువగా కాని స్థితి కలల సాగరంలో విచ్చుకున్న కమలంలా ప్రశ్న నేనెవరిని? నిలువుటద్దంలో అన్న
Rekhala Chupu : మాట్లాడడానికి మనిషి కావాలి

07 June 2024 6:47 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

~ మాట్లాడటానికి మనిషి కావాలి ~ యంత్రంలో తలదూర్చి మూలుగుతూ ముక్కుతూ అచ్చులు నేర్చుకుంటున్నట్లు అఆలు ఉఊల పలకరి
Rekhala Chupu : నువ్వు వెళ్ళింది ఎక్కడ

07 June 2024 6:45 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

~ నువ్వు వెళ్ళింది ఎక్కడ....~ నువ్వు వెళ్ళిపోయావంటున్నారు కానీ వెళ్ళింది ఎక్కడ ఆనాడు లేఖలనిండా అద్దిన మోహపరవశం
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -41

06 June 2024 9:51 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

నడక దారిలో -41 వీర్రాజుగారు క్రమంగా కోలుకొని యథావిధిగా తన కార్యక్రమాలు కొనసాగించసాగారు.ముఖచిత్రాలకోసం ఎవరో
Rekhala Chupu : శీలావీ శిల్పరేఖలు లో నా మాట

06 June 2024 9:41 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

శిల్పలేఖకులు సహచరులు వీర్రాజుగారికి ప్రేమతో..... వీర్రాజుగారు అక్షరసంపెంగలను రంగులపేపర్లలో పొందికగా అల్
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -40

27 May 2024 9:15 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

నడక దారిలో --40 నిమ్స్ లో వీర్రాజు గారికి గుండెకి సంబంధించిన పరీక్షలన్నీ వరుసగా చేయటం మొదలుపెట్టారు.బీపీ క్రమ
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -39

27 May 2024 7:02 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

నడక దారిలో -39 1990 నుంచి 96 వరకూ దేశంలో రాష్ట్రంలో, ఇంట్లో, నా జీవితంలో జరిగిన సంచలనాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. మండల్
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -38

31 March 2024 6:39 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

తీసుకొని వచ్చి మమ్మల్ని సభలకు తీసుకు వెళ్ళేవారు.సంగీతం, సాహిత్యమే కాక కళాకృతులంటే కూడా ఆసక్తి ఉండటంవలన మాకుటు
Rekhala Chupu : ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్ సమూహం సంపుటి

31 March 2024 1:45 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

తొలినాటి ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్ అడుగు జాడల్లో....... "ఏ భాషలోనైనా ప్రతి మాటకు ఒక అంతఃసౌందర్యం ,అంతఃసంగీతం వుంటుంది.దాన
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -37

06 February 2024 4:42 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

నడక దారిలో -37 స్కూల్ లో జాయిన్ అయ్యాక ఒకరోజు ఆంధ్రవాణి నాతో "నీకు చీరలు లేవా ఈ నాలుగు చీరలే కట్టుకుంటున్నావు" అ
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -36

06 February 2024 4:40 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

నడక దారిలో - 36 రాజమండ్రిలో పిత్రార్జితమైన ఇల్లు ఉంది.అది అమ్మేస్తే ఇక్కడ ఇల్లు సమకూర్చు కోవచ్చు అనే ఆలోచన అన
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -35

06 February 2024 4:38 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

నడక దారిలో -- 35 ఒకరోజు అక్కయ్య దగ్గరనుండి ఉత్తరం వచ్చింది.అందులో విశేషాలు -- అన్నయ్య వాళ్ళు ధర్మవరం లోని పొలం
Rekhala Chupu : హైమవతి చేసిన ముఖాముఖి

04 February 2024 6:20 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

1).హైమవతి గారూ నమస్కారం. రచయితలైనా,రచయిత్రులైనా ఇంటాబయటా బాధ్యతలు,ఒత్తిడి వలన కావచ్చు,ఆరోగ్యరీత్యా కావచ్చు ఇంక
Rekhala Chupu : కె.ప్రభాకర్ హృదయభాష

23 January 2024 4:49 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

~~ కవి ప్రభాకర్ హృదయభాష~~ ప్రతీకవి సమకాలీన ప్రభావాలకు లోబడకుండా ఉండలేడు.ముఖ్యమైన సామాజిక పరిణామాలకు ప్రతిస్
Rekhala Chupu : సంగీత సాహిత్య సవ్యసాచి -జానకీబాల

23 January 2024 4:46 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

~సంగీత సాహిత్య సవ్యసాచి- జానకీబాల ~~ ఎనభయ్యో దశకంలో ఆధునిక సమాజంలోనూ, సాహిత్యరంగంలోనూ అనేకానేక మార్పులు
Rekhala Chupu : నడక దారిలో -34

26 November 2023 7:17 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : పి.సరళాదేవి నవలిక- కొమ్మా- బొమ్మా

16 November 2023 5:40 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

పి.సరళాదేవి-- "కొమ్మా-బొమ్మా" యువ1989లో తర్వాత పుస్తకంగా వచ్చింది. జగన్నాథం చిరుద్యోగి పెద్దకూతురు నాలుగో కాన్పుక
Rekhala Chupu : సిథారెడ్డి కావ్యం -అనిమేష

05 November 2023 6:23 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : శ్రీసుధమోదుగ- అంతర్హిత

02 November 2023 7:50 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : పరికరాలు (నచ్చని కవిత)

27 October 2023 2:25 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : నీడలచెట్టు నవలకు నామాట

25 October 2023 6:15 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : కుమారస్వామి గారి గురించి

25 October 2023 6:10 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : తరిమెల అమర్నాథ్ రెడ్డి

13 October 2023 5:43 PM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : రంగు వెలిసిన సిత్రాలు -3

09 October 2023 11:04 AM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu : రంగు వెలిసిన సిత్రాలు -2

09 October 2023 11:03 AM | రచయిత: ;Seela Subhadra Devi

Rekhala Chupu -