వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 10:45 pm వ్యాఖ్యాత : hans c ritschard | బ్లాగు : Poolabala blogspot.com
Fuerza aguilas!!!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:37 pm వ్యాఖ్యాత : తీపి గుర్తులు | బ్లాగు : విష్వక్సేనుడు (visvaksenudu) - వినోద్
వలపు కురిసింది మనసులో
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:04 pm వ్యాఖ్యాత : తీపి గుర్తులు | బ్లాగు : ప్రేరణ...
మేలుకొల్పి చైతన్యపరిచే వాక్యాలు
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:00 pm వ్యాఖ్యాత : తీపి గుర్తులు | బ్లాగు : Padmarpita...
ఇలాంటివి ఎన్ని వ్రాసి చదివి ప్రయోజనం ఏమిటి?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 7:56 pm వ్యాఖ్యాత : C.Chandra Kanth Rao | బ్లాగు : వర్తమాన విషయాలపై తెలుగు జనరల్ నాలెడ్జిGeneral Knowledge in Telugu on Current Events
బయట మార్కెట్‌లో ఎక్కడ లభిస్తాయో తెలియదండి. గ్రంథాలయాలలో మాత్రం రెఫరెన్స్ చేయవచ్చు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 5:15 pm వ్యాఖ్యాత : bondalapati | బ్లాగు : ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్

నేను చీల్చి “చెండాడా”లనే ఉద్దేశం తో రాయలేదండీ..చీల్చి “పొగిడేయా”లనే ఉద్దేశం తో రాశాను.

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 5:09 pm వ్యాఖ్యాత : Dr K Prabhakar Rao | బ్లాగు : Dr K Prabhakar Rao's blog
He was a major General infantry from German army. he commanded 245 Infantry div during WW II. He was in British custody for two years from 1945 to 1947. He was later released.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:36 pm వ్యాఖ్యాత : hari.S.babu | బ్లాగు : ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్

“మీ పోస్టు వలన ఆ పాట సాహిత్యాన్ని నిశితంగా చూడగలిగాను. ఎంత బాగా రాశారు… ఎంత రొమాంటిక్!” అని అనామకం గారు పొంగిపోవడం చూశాకనే ఈ కామెంటు వేశాను.ఒనిడా యాడ్ మనకి ఏం చెబుతుంది,”కొనవయ్యా,కొను – తొందరగా కొను.పక్కింటివాళ్ళని కుళ్లుకు చచ్చేలా చెయ్యి!” అని కాదా – అట్లాగె చీల్చి చెండాడుతున్నానని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ అది ఇంకా హైలైట్ అవుతున్నది అది కూడా మీకు అర్ధం కాలేదు:-)

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:24 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
కెబ్లాస మళ్ళీ మొదలైందీ!
నా పేరు కూడా దూరిందీ - నాలుగు పద్యాలు రాసినందుకే ఇంత గోలా?అందులో కన్నియల గుండియలు తప్పులకుప్పలైపోతే ముచ్చటగా మూదే పద్ద్యాలు రాశా- దానికే ఇన్ని తిట్లా - ఇంక పజ్జ్యాలు రాయను బాబోయ్!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:24 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : ప్రమాదవనం - The headquarters of కెబ్లాస
కెబ్లాస మళ్ళీ మొదలైందీ!
నా పేరు కూడా దూరిందీ - నాలుగు పద్యాలు రాసినందుకే ఇంత గోలా?అందులో కన్నియల గుండియలు తప్పులకుప్పలైపోతే ముచ్చటగా మూదే పద్ద్యాలు రాశా- దానికే ఇన్ని తిట్లా - ఇంక పజ్జ్యాలు రాయను బాబోయ్!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:03 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మాలతీమాధవం
సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నందుకు సంతోషం dr గారూ.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:02 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : పల్లెప్రపంచం
ఉంటుంది,ఎందుకు ఉండదు?అజ్ఞానికి అసలు ఏమీ తెలుసుకోవాలనే అనిపించదు, కదా!దానికి అహంకారం కూడా తోడైతే నాకు తెలిసినది తప్ప ఇక తెలుసుకోదగినది ఏమీ లేదని కూదా అనిపిస్తుంది,అవునా?మనలో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఎప్పుడు చచ్చిపోతే అప్పుడే తెలుసుకోవటానికి కూడా అంతం!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 3:49 pm వ్యాఖ్యాత : Natwarlal | బ్లాగు : బ్లాగాగ్ని
Good work
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 2:56 pm వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మాలతీమాధవం
ద లెస్ ద బెటర్ ఇంగ్లీషు వాక్యాన్ని చక్కగా వ్యక్తీకరించారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 2:49 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మాలతీమాధవం
నచ్చిందా మీకు. చాలా సంతోషం. ధన్యవాదాలండి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 2:46 pm వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహారావు | బ్లాగు : కష్టేఫలి

శర్మ గారూ, సినిమా హాలుకు వెళ్ళి చూసినదొక్కసారేనండీ (సినిమా విడుదలైనప్పుడు, అప్పట్లో నేను విశాఖపట్టణంలో పని చేస్తున్న రోజులు) ☝️. తతిమ్మా దఫాలన్నీ టీవీలో వేస్తే చూసినది / చూస్తున్నది 🙏 .

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 2:45 pm వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మాలతీమాధవం
చక్కని భావం.చిక్కని గేయం.👌
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 1:15 pm వ్యాఖ్యాత : వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల | బ్లాగు : Padmarpita...
' ఏమిటి? ఏమిటి? ఏమిటి? '
సామాజిక స్పృహలు లేక సామాన్యులుగా
పోమారే బ్రతుకు బతుకు
సోమరులను ప్రశ్న లడుగుచో ఫలమేమీ ?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 12:34 pm వ్యాఖ్యాత : ACL | బ్లాగు : Poolabala blogspot.com
This is excellent information. It is amazing and wonderful to visit your site.Thanks for sharing this information&its very useful to me...personality Development Institute in lucknow | Confidence building classes in Gurgaon | Personality Development Institute in Gurgaon
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 11:22 am వ్యాఖ్యాత : 24frames photography | బ్లాగు : Telangana Utsav Committee

Rajan Gaaru You are an amazing person in Photography Field and your article is also too good. I am Also a Photographer in Hyderabad provides wedding, pre-wedding, baby shoot, couple shoot and many more Photography and Videography services in Hyderabad.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 10:58 am వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
తిట్టినవి తిట్లే అయినా తిట్టిన ప్రతి తిట్టుకీ ఎందుకు తిడుతున్నాడో కూడా చెప్పి మరీ తిట్టాడు - I LIKE HIM!

నాకు వివాహ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేదనటం,రోజుకో ఆడది పక్కలోకి రావాలని ఉందనటం - అన్నీ తను గొప్పగా చెప్పుకున్నవే కదా!"రోజుకో మగాడు నాకు కావాలి అని అతని తల్లి అనుకుని ఉంటే ఇతని బతుకు ఎట్లా ఉండేది?" అని నేనే అడిగాను ఎప్పుడో - ఎదర పడి ముఖం మీదఅడిగితే ఏమి జవాబు చెప్తాడు?

ఈ jombie కళ్ళ భయంకరాకారాన్ని చూసి మురిసి వచ్చే ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారనుకున్నాడో?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 10:55 am వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
నాకు వివాహ వ్యవస్థ మీద అనమ్మకం లేదనటం,రోజుకో ఆడది పక్కలోకి రావాలని ఉందనటం - అన్నీ తను గొప్పగా చెప్పుకున్నవే కదా!"నాకు రోజుకో మగాడు కావాలి అని అతని తల్లి అనుకుని ఉంటే ఇతని బతుకు ఎట్లా ఉండేది?" అని ఎప్పుడో అడిగాను - ఎదర పడి ముఖం మీద అడిగితే ఏమి జవాబు చెప్తాడు?ఈ jombie కళ్ళ భయంకరాకారాన్ని చూసి మురిసి వచ్చే ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారనుకున్నాడో?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 10:06 am వ్యాఖ్యాత : Chandra Sekhar Devarakonda | బ్లాగు : ఈమాట

మురుగన్ గారు సృజనాత్మక రచయిత. ఆయన వ్యాసం సాంస్కృతిక వ్యాసం. అటువంటి వ్యాసాలకు సాహిత్య పత్రికల్లో తప్పక చోటివ్వాలి. కళను సిద్ధాంతం మింగేయకూడదని ఈరోజుల్లో మార్క్సిస్టులు కూడా ఒప్పుకుంటారు. అలాగే కళ వెనుక ఏదో ఒక భావజాలం ఉండి తీరుతుందని మార్క్సిస్టులు కాని వాళ్ళు కూడా ఈరోజుల్లో ఒప్పుకుంటున్నారు. భారతరామాయణాలు రసవత్తరంగా రాయబడిన కారణం చేతనే అవి ప్రచారం చేసిన భావజాలాలు ఇప్పుడు కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. కళ కళ కోసమే అన్న భావన మన సంప్రదాయంలో ఎప్పుడూ లేదని నా అభిప్రాయం. కవిత్వం విలువ నిర్ణయించడానికి ఆర్ద్రహృదయం ఒక్కటే చాలదు. ఆ కవిత్వం వెనుకనున్న రాజకీయాలు కూడా తెలియాలి. లేకపోతే అందమైన ప్రకటన చూసి కరిగిపోయి అది ప్రకటించే వస్తువు కొనుక్కొనే వినియోగదారుడిలా మిగిలిపోతాం. ప్రకటన అందాన్ని మెచ్చుకోవచ్చు. కాని వస్తువు నాణ్యతను ఇంకా ముఖ్యంగా పరిగణించాలి.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 9:26 am వ్యాఖ్యాత : Ramani | బ్లాగు : Comments for విహంగ

థాంక్స్ Bhuvanji

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 9:25 am వ్యాఖ్యాత : Ramani | బ్లాగు : Comments for విహంగ

థాంక్ యు శశిరేఖ garu

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 9:18 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : కష్టేఫలి

పైకూలతో శతముఖి
న్నే కామింటులుగ మార్చి నేలన్ గూల్తున్
మీకో ఝలక్కు చూపిం
చే కాళిక నయ్యెద, సయి చేవ్రాలిదియే 🙂

జిలేబి

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:50 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : కష్టేఫలి

ఔరా !

ఇంత సూక్షియా !
జిలేబి మీద ఇంత కచ్చయా !

ఉండండి మీ పన్లు చెబ్తా !

ఇక వదలక ఐదు నిమిషాలకో పైకూ లతో ,శతముఖి పుచ్చుకుంటా 🙂

చీర్స్
జిలేబి

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:27 am వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
తిట్టినవి తిట్లే అయినా తిట్టిన ప్రతి తిట్టుకీ ఎందుకు తిడుతున్నాడో కూడా చెప్పి మరీ తిట్టాడు - I LIKE HIMనాకు వివాహ వ్యవస్థ మీద అనమ్మకం లేదనతం,రోజుకో ఆడది పక్కలోకి రావాలని ఉందనటం - అన్నీ తను గొప్పగా చెప్పుకున్నవే కదా!"రోజుకో మగాడు నాకు కావలై అని అతని తల్లి అనుకుని ఉంటే ఇతని బతుకు ఎట్లా ఉండేది?" అని నేనే అడిగాను ఎప్పుడో - అడిగితే ఏమి జవాబు చెప్తాడు?ఈ jombie కళ్ళ భయంకరాకారాన్ని చూసి మురిసి వచ్చే ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారనుకున్నాడో?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:22 am వ్యాఖ్యాత : వురుపుటూరి శ్రీనివాస్ | బ్లాగు : ఈమాట

ఒక పత్రిక పేరు. :).

పుస్తకం హస్తభూషణం కదా.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 1:19 am వ్యాఖ్యాత : కమల | బ్లాగు : Padmarpita...
వాస్తవాలను కలలుగా చూపించడం సాధ్యమా?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 1:02 am వ్యాఖ్యాత : Suresh Mooduga | బ్లాగు : Padmarpita...
Beautiful
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 1:02 am వ్యాఖ్యాత : Suresh Mooduga | బ్లాగు : Padmarpita...
you are rocking modern Cleopatra.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 12:57 am వ్యాఖ్యాత : నాలో నేను | బ్లాగు : Padmarpita...
తమలో తాము ఏడ్చి నవ్వించినా
పైకి నవ్వుతూ లోలోన ఏడ్చినా..enta correct
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 11:21 pm వ్యాఖ్యాత : రాగిణి రాచర్ల | బ్లాగు : Padmarpita...
మంచి ప్రశ్నలు అడిగి ఆలోచింపజేసారు
పెయింటింగ్ పిక్ నాచురల్
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 8:09 pm వ్యాఖ్యాత : వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల | బ్లాగు : సుజన - సృజన
ఆ ప్రయత్నమే ఇప్పుడు కావలసింది తులసి గారూ ,
కానీ , పద్యాన్ని పదిమందికీ పంచడం పండితులకిష్టంలేదు .
తమది సాంప్రదాయ కవిత్వం . సామాన్యులు ముట్టుకో కూడ
దంటున్నారు .
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 3:06 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : హరి కాలం
Anonymous16 November 2017 at 23:23
ఆర్మీ కాలనీలో ఉంటే మాకంటే గొప్పవాల్లెలా ఔతారు అన్నదే నా ప్రశ్న.

అర్ధం ఐందా??

hari.S.babu
మీ పెశ్నా ఆ పాండిత్తెమూ మాకు అర్ధం అయ్యాయిలే,చక్కగా విడమరిచి నేను చెబుతాను కదా!

మొదత "నేను ఆర్య-ద్రవిద సిద్ధాంతం నిజమని ప్రూవ్ చెయ్యదానికి 100 సాక్ష్యాలు చూపించగలను" అని డప్పు కొట్టుకుని నిగ్గదీసి అడిగిన దగ్గిర్నుంచీ "నువ్వు మోడరేషను యెత్తేస్తేనే నీ బ్లాగులోనే జవాబు చెబుతాను" అని దిక్కుమాలిన సిగ్గులేని పౌరుషం చూపిస్తున్నవాడు నిజమైన భారతీయుడు ఎట్లా అవుతాడో నీకు ఎక్కిందా?అది నీకు ఎక్కలేదు గాబట్టే వాడికి నువ్వు వకాల్తీ వచ్చి ఈ సుత్తి వేస్తున్నావు:-)

అంతటి వాజెమ్మకే "నేను నిజమైన భారతీయుణ్ణి!" అని చెప్పుకోవాలనిపిస్తే....... అని శ్రీరాం అభిప్రాయం!

కందకి లేని దురదరా నాయనా నీది!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 2:56 pm వ్యాఖ్యాత : Harinath Maddi | బ్లాగు : Padmarpita...
ఎందుకు? ఏమిటి? ఎలా? ఎక్కడ? ఎప్పుడు? ఇలా ప్రశ్నలు నీలో ఉద్బవించాయి అంటే జరుగుతున్న విషయాలను అన్నిటినీ గమనిస్తూ విచక్షణతో ఆలోచిస్తున్నావు.
ఆ ఆలోచన వల్లే ప్రతీది ప్రశ్నించుకుంటూ వాటి సమాధానం కోసం పరిశోధించడం, దాని వల్ల కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడమో చేస్తున్నావు. అందుకే ఇంత అభివృధ్ధి సాధించి అద్భుతంగా వ్రాస్తున్నావు. ప్రశ్నించుకో వాటికి జవాబులు సొంతగా అన్వేషించుకో అర్పితా,ఆశిస్సులు-హరినాధ్.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 2:41 pm వ్యాఖ్యాత : nathooram nani | బ్లాగు : Padmarpita...
ఎక్కడ, ఏది, ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా, ఎంతగా ఆకర్షించబడునో ఎందుకు చూరం అవునో చెప్పడం కష్టం సుమా....
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 1:31 pm వ్యాఖ్యాత : potugadu pokiri | బ్లాగు : Padmarpita...
పరేషాన్ చేసే ప్రశ్నలు.
బుల్లెట్స్ లేవు పిస్టోల్ ఖాళీ.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 12:29 pm వ్యాఖ్యాత : UG SriRam | బ్లాగు : హరి కాలం
బ్లాగుల్లో సంవత్సరాలుగా ఉన్నా, చర్చలలో పాల్గొన్నా, మొదట్లో ఉన్న ఉత్సాహం ఇప్పుడు లేదు. ఎవరైన అదే పనిగా తిట్లు లంకించుకొంటే వాళ్ళతో వాదన చేసి నచ్చ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
గత అనుభవాల దృష్ట్యా, ప్రజ బ్లాగు చర్చలో పాల్గొనటం చాలా ఏళ్ళ క్రితమే మానేసాను. బ్లాగు కన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువగా యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తున్నారు. అది కొత్త ట్రెండ్.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 9:39 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


బాలకుమార! చక్కగను భారము దీరగ మేలు గానగన్,
వేలకు వేలు వచ్చు మన వెల్లువ గాంచు తలంపు లన్నిటిన్
మూలములోన ద్రుంచగను ముమ్మడి యోగము లెల్ల జేయగన్,
పాలకు తైలమట్లు నిలువన్, వెలుగొందు ప్రజాళి గుండియల్

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 8:18 pm వ్యాఖ్యాత : Suchitra | బ్లాగు : TELUGU VELUGU
Correct sir...!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 6:29 pm వ్యాఖ్యాత : mabasha du | బ్లాగు : పొడుపు కథలు
super
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 5:54 pm వ్యాఖ్యాత : బొందలపాటి | బ్లాగు : వరూధిని
ఆత్రేయ గారు 'కాట్ ఐ' కి కాళ్ళు చాపుకొనికూడా ఇంతకంటే romantic పాటలు రాసేరండీ..ఆయ్..ఆయన మనసు ని ముది వయసు పిలవలేదండీ..కన్నె వయసు మాత్రమే ఆయన మనసుని పిలిచేదండీ..కొన్నేళ్ళ తరువాత నేను కూడా టపా కట్టే ముందు ఇలాంటి టపా లే టప టపా రాస్తానేమోనండీ.. .ఆయ్..ఇంతకీ నే సెప్పొచ్చేదేటంటే....ఆత్రేయ శరీరం పోయినా, ఆయన మనసు మాత్రం చానా చానా యేళ్ళ వరకూ ఇలా అక్షరాల రూపం లో, బైట్స్ రూపం లో, qubits రూపం లో , audio/video ల రూపం లో బతికేస్తూనే ఉంటుందండీ..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 5:34 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మరుకపు రూపమందు సయి మాయల జేయ నతండు, సీత తా
మరకనులున్ చమక్కుమన, మత్తును గొల్పి, మరింత భీతిగా
పరుగిడె తాటకేయుడట ! బాణము చువ్వన, విప్రలంభ, డం
భ రతు వధించె, రాఘవుఁడు భామినికై సదసద్వివేకియై!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 5:04 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని

డబల్ గయోస్మి :)

ఇంకా ?

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:51 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : వరూధిని
అమ్మడి పేరు కూడా తప్పే:) అక్కడ హొయలు ఒలకబోసింది నల్లని సరిత కాదు తెల్లని సుప్రియ:-)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:50 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : వరూధిని
This comment has been removed by the author.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 4:35 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


హతోస్మి :)

మధ్యలో ఈ సినిమా పేరు కూడా గందర గోళమైపోయిందన్నమాట ;)

మొత్తం మీద వయసు పిలిచిందంటే పిలవదు మరి కాట్ ఐ కి కాళ్లు పోతోందాయె :)

అన్నీ కొండాట్టమ్మే !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 3:36 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suranenii | బ్లాగు : వరూధిని
తల్లీ! ఈ పాట వయసు పిలిచింది సినిమాలోది!!ఎక్కడెక్కడి బ్లాగు కంటెంటునీ ఎత్తుకొచ్చేసి ప్యారడీ చేసే హడావిడిలో ఎవరూ పట్టుకోలేరనుకున్నావు - ఆయ్!అమ్మ!డమ్మ డక్క డాయి!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 1:30 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


అల్లుకొనగ పిరియముగా
మల్లియతీవియకుఁ గాచె మామిడికాయల్
మెల్లన విడివడి యుల్లము
జల్లన మధురిమలతోడ చక్కగ యెదిగెన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 1:14 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


తిట్టిన తిట్టును తిట్టక
చట్టని మొట్టుచు జిలేబి‌ చట్టద్రుంచన్
గట్టిగ పట్టుగ గుట్టుల
రట్టుల షట్టరు బిగించి రఫ్ఫాడవలెన్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 9:46 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మరుకము పై పిరియము జడ
భరతుఁ దునిమె; రాఘవుండు భామిని కొఱకై,
శరణాగతి గనని యసురు
ని రణమున దునిమె ; జిలేబిని దునిమె కందం !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 9:19 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పైకూలతో శతముఖి
న్నే కామింటులుగ మార్చి నేలన్ గూల్తున్
మీకో ఝలక్కు చూపిం
చే కాళిక నయ్యెద, సయి చేవ్రాలిదియే :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 7:51 am వ్యాఖ్యాత : మాలతి | బ్లాగు : తెలుగు తూలిక

హాహా తెలుగువచ్చనవాడు బుస్తెలో కంపెనీలో ఉండడం భలే ఉంది. ధన్వవాదాలు. చాలాకాంతరవాత కనిపించింది మీపరిక్కడ. చాలా ఆనందంగా ఉంది.

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 November 2017 | 7:37 am వ్యాఖ్యాత : teresa | బ్లాగు : తెలుగు తూలిక

చిక్కటి కాఫీ తాగితే ఎంత మజా వస్తుందో స్వీయానుభవం లేదు గానీ కొందరు కాఫీగత ప్రాణులు నా మిత్రులు.
మీ Show- cause notice చమత్కారం అత్యద్భుతంగా ఉంది. ఆ బుస్తెలో కంపెనీ లో తెలుగు వచ్చిన ఒక్ఖ ప్రాణి ఉన్నాకాఫీ బదులు మీ ఈ టపాని ఓ వారం రోజులు జుర్రే వాడు గదా!
🙂

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 4:22 pm వ్యాఖ్యాత : John Cena | బ్లాగు : మోహన రాగం
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 3:21 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
గుర్తుందా! భలే గ్రేట్ మీరు.మీ అభిమానానికి ధన్యురాలను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 2:52 pm వ్యాఖ్యాత : radharaopv | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

Death is inevitable to anybody. Vani got relief from her long lasting pains forever.Though she left us physically her memories move around us forever.It is great to earn Dharmodhakaalu from friends on that day which shows her selfless affection towards her friends.. I know you can’t bear the absence of her.But we have to act according to time.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 1:39 pm వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మనోభిరామం
వేణుధరి అనే పేరు తో ఇంకో బొమ్మ ఉందని తెలుసు. దాన్ని మళ్లీ గుర్తు చేశానంతే.. :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 1:11 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
dr గారు, ధన్యవాదాలు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 1:11 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
వేణుధరి అనే పేరుతో ఇంకో బొమ్మ ఉందండి. ఇక్కడ వేణువును లాక్కునే సన్నివేశమే. :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 12:32 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


తివిరి యిసుకలోనన్ తై
లవర్ణమున్ గానవచ్చు లబ్జుగను ! జిలే
బి విధవిధ పద్యములలో
కవి, గనగలమే ఖరారుగా యర్థములన్ :

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 12:16 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మృత్తిక సుఖంఘుణంబౌ !
యెత్తకు వచ్చిన పదముల యేరాలముగా
గుత్తుల కొలదిగ గుండ
మ్మత్తయు బేర్చన్ జిలేబి మయమాయెన్బో :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 12:15 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మృత్తిక సుఖంఘుణంబౌ !
యెత్తకు వచ్చిన పదముల యే రాలముగా
గుత్తుల కొలదిగ గుండ
మ్మత్తయు బేర్చన్ జిలేబి మయమాయెన్బో :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 11:27 am వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మనోభిరామం
వేణుధరి? బాగుంది 👌
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 11:04 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


తివిరి యిసుకలోనన్ తై
లవర్ణమున్ గానవచ్చు లబ్జుగను ! జిలే
బి విధవిధ పద్యములలో
కవి, గనగలమే ఖరారుగా యర్థములన్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 10:33 am వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : వరూధిని
తివిరి ఇసుకన తైలంబు తీయవచ్చునేమో గానీ కొందరి పద్యాల్లోని అర్ధం పిండుకోవాలనుకోవడం దుస్సాహసం. అందుకే నేను ప్రయత్నించను 😀.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 November 2017 | 9:47 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


కరివెద పూర్తిజేసి తొల కారుకు వేచు యదేష్టి రీతిగన్
పొరతెరవెల్ల పూర్తిగన పుణ్యములౌమిడివోవ దోషమే
జరఠము గాన,మాలిని, సజావు‌ గనంగను మేల్మి గానగన్
పరమపదమ్ము లభ్యమగుఁ బాపులకే సులభమ్ముగా భువిన్

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 November 2017 | 9:53 pm వ్యాఖ్యాత : Harsha | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

i can only reply in silence,
it’s only we, who have moved ahead in time, hence.
she stays where we left her,
when we all were younger and happier

we move on, but oh! the discomfort of lightness,
while some get used to it, I cannot forever,
it’s an earthly, humanly feeling of beingness,
and it makes my march in time slower soever

this is my path to salvation,
a willing emotional sisyphean,
for when else can I be a human,
if not for finding in every experience- an ultimate motivation

for life and being alive
for erring and to forgive

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 November 2017 | 6:12 pm వ్యాఖ్యాత : Ramana | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

Finally the only consolation is she got relief from suffering rather fast. Rest in peace, dear Vani. You and your sweet and innocent memories are alive in our hearts forever.- Papakka

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 November 2017 | 6:07 pm వ్యాఖ్యాత : radharaopv | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

నిజం గా చాలా దుర్దినం.భయంకరమైన మొండి వ్యాధి కి అంతే మొండిగా కెమోలు చేయించుకొంది..ఓర్పుగా..ఫలితం దక్కలేదు.కానీ ఎక్కువ రోజులు బాధ పడకుండా విముక్తి పొందింది.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 November 2017 | 5:37 pm వ్యాఖ్యాత : radharaopv | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

త్వరలో రాస్తున్నావా?ఎదురు చూస్తున్నాం.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 November 2017 | 2:30 pm వ్యాఖ్యాత : లక్ష్మీదేవి దేశాయి | బ్లాగు : మనోభిరామం
ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారూ.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 November 2017 | 12:14 pm వ్యాఖ్యాత : dr | బ్లాగు : మనోభిరామం
చాలా బాగుంది. ��
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 November 2017 | 6:44 pm వ్యాఖ్యాత : పాలపిట్ట | బ్లాగు : తెలుగమ్మాయి
జీవితకాలాన్ని దొంగిలించడం :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 November 2017 | 6:43 pm వ్యాఖ్యాత : పాలపిట్ట | బ్లాగు : ఆకాంక్ష
విరహంతో రగిలే..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 November 2017 | 5:49 pm వ్యాఖ్యాత : Ghousuddin Shaik | బ్లాగు : మనస్విని
ధన్యవాదాలు పద్మార్పితా జీ
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 November 2017 | 11:48 pm వ్యాఖ్యాత : Padmarpita | బ్లాగు : మనస్విని
This comment has been removed by a blog administrator.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 November 2017 | 11:45 pm వ్యాఖ్యాత : Padmarpita | బ్లాగు : పలుకు తేనియలు
శబరి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు.