వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 11:54 pm వ్యాఖ్యాత : Krishhh | బ్లాగు : Padmarpita...
LOVELY POEM.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 11:41 pm వ్యాఖ్యాత : Yohanth | బ్లాగు : Padmarpita...
మీ భావాలకి అందమైన రూపం ఇచ్చారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:29 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
Swami Vivekananda-స్వామి వివేకానంద
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:20 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
హిందూ మతం (ధర్మం) నిత్య జీవిత గమనం-మన జీవన విధానం
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:16 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
' మతం మత్తు మందు ' అన్నాడు మార్క్స
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:14 pm వ్యాఖ్యాత : nmrao bandi | బ్లాగు : కష్టేఫలి
కడు లాఘవమున గురి జూసి, చు/క/రుకుగానొక
తడి పిడకనిసిరె, కంద, మాత, మిస్సైనో శాపనాకార మిస్సైల్,
ఒ/జ/డుపుగా మరి తప్పుకొనెనో అనానిమిస్మాయిల్,
చడియును చప్పుడును చేయడు పసివాడిదేమిటబ్బా! దెబ్బా!?

:::))) jf / jk ...
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:13 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
"నా ప్రసంగాలకు హాజరై విన్న చాలా మంది నాయకులు, తమకు నూతన వ్యవస్థ యొక్క పునాది ..హిందూ వేదాంతమే కావాలని అన్నారు ".- స్వామి వివేకానంద.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:11 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
స్వామి వివేకానందుని ప్రగాఢ దేశభక్తిలోనూ, జన సామాన్య సముద్దరణకై ఆయన పడిన తపన లో నిజమైన ఆకాంక్ష, ఆశయం ఏమిటో గ్రహించాలి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:05 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
"జంతువులు మాత్రమే తమ ఉనికి కోసం కొట్లాడుకుంటాయి" - స్వామి వివేకానంద.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 8:50 pm వ్యాఖ్యాత : సుధామ | బ్లాగు : "సుధామ"ధురం
Thank you Sam Ji
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 8:20 pm వ్యాఖ్యాత : kri | బ్లాగు : రాగం .. భూపాలం
కథ చాల బాగుంది సత్యవతి గారూ.
కృష్ణవేణి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 8:17 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
సమ్మక్క సారక్క జాతర పాటలు | Sammakka Sarakka Songs | 2018 Medaram Jatara | Folk Songs | Jukebox
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 8:13 pm వ్యాఖ్యాత : Sainadh Reddy | బ్లాగు : భారతమాత సేవలో
Most Popular RSS Song for March | Padandi Bharatha Yuvakulara | Rally Song in telugu
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 7:48 pm వ్యాఖ్యాత : శివకుమార శర్మ | బ్లాగు : Comments for వాకిలి

చాలా ఉపయోగకరమయిన వ్యాసం. ధన్యవాదాలు ఎలనాగగారూ!

మొదట్లో జగదుధ్ధారణ అనే పాడివుంటారు. కాలక్రమేణా సాహిత్యానికీ, అర్థానికీ విలువ నివ్వనివాళ్ళవల్ల ఆ మార్పు కలిగి ఉంటుంది. అలాంటిదే ఇంకొకటి: రఘూత్తమరావు కు బదులు రఘోత్తమరావు అని పేరు చూడడం సాధారణం అయిపోయింది.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 7:36 pm వ్యాఖ్యాత : anjali c | బ్లాగు : సర్వ జ్ఞాన కూడలి కడలి
very nice post! I used to follow the fasting on this day and chant lingashtakam with devotion. But can you tell me how many times should we chant it on that day?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 7:01 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : కష్టేఫలి


మనసెటు పాయెన్ తెలియలె !
మనిషికి పిడకలు జిలేబి మాదిరి యగుపిం
చెనయా ! మరిమరి తలచగ
అనానిమస్సు కగుపించెనయ పీడకలన్ :)


పాపం పసివాడు :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 6:36 pm వ్యాఖ్యాత : Dr K Prabhakar Rao | బ్లాగు : Dr K Prabhakar Rao's blog
He was. A business man , political leader and Nazi party member. He was a publisher and later became the head of Nazi Publishing house Eher Verlog that published Nazi literature and magazines and journals. He was instrumental in Pursuading Hitler to change the title of his book to MEIN Komf. He also published thus book. In several editions and. Helped Hitler to become a wealthy man. He also became rich from. NAZI. Literature. He became Obergruppen fuehrer in Nazi cadre. After the war he was arrested by Wllies and he was declared Prominant guilty party and was sentenced to 10 yeras prison term in 1948. He Was however released in 1953. All his wealth was confiscated and he died in poverty on 3o April 1957
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 6:24 pm వ్యాఖ్యాత : భాస్కర రామిరెడ్డి | బ్లాగు : హృదయ స్పందనల చిరు సవ్వడి
జిలేబి గారూ, మీ వ్యాఖ్య చూశాక పంపించాను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 5:59 pm వ్యాఖ్యాత : YVR's అం'తరంగం' | బ్లాగు : అం'తరంగం' పై వ్యాఖ్యలు

జిలేబిగారు
మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే పద్యాలకి
మరీ మరీ నెనర్లు 😊😊😊

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 5:34 pm వ్యాఖ్యాత : వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల | బ్లాగు : కష్టేఫలి
కుందనపు కంద పద్యము
నిందల పాలయ్యె నకట ! నిజమా యిది ? మా
కందమ్మ పద్య గరిమకు
మందంబగు పిడకల బహుమానము వచ్చెన్ !
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 4:47 pm వ్యాఖ్యాత : anrd | బ్లాగు : aanamdam
పునర్జనల సిద్ధాంతాన్ని ఆధునిక కాలంలో కొందరు శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించారు. కొన్ని పరిశోధనలు చేసారు.

Scientific Proof Of Reincarnation.....
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 12:39 pm వ్యాఖ్యాత : Goutam | బ్లాగు : Padmarpita...
అద్భుతం
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 12:37 pm వ్యాఖ్యాత : anrd | బ్లాగు : aanamdam
దైవ సృష్టితో పోల్చుకుంటే మానవులు సాధించిన సాంకేతికత ఏపాటిది ?

దైవం ప్రసాదించిన గాలిని పీల్చి బ్రతుకుతూ .... దైవ సృష్టి లోని పదార్ధాలతో సాంకేతికతను అభివృధ్ధి చేసుకుని కూడా , కొందరు నాస్తికులు దైవం లేరు అనటం ఎంతో బాధాకరం.

సాంకేతికత ఇంత అభివృద్ధి చెందటం వెనుక దైవభక్తి గల ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు. శాస్త్రవేత్తలందరూ నాస్తికులు కారండి.

మన ప్రాచీన కాలము నాటి సైన్స్ గొప్పతనము గురించి ఈ నాటి శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టి చెబుతున్నందుకు నిజముగా ఈ నాటి సైంటిస్ట్స్ ను మనము గౌరవించాలి .
..................

ఆధునిక శాస్త్రవేత్తల మధ్య ఎన్నో విషయాల గురించి బేధాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ప్రాచీనులు గ్రంధాల ద్వారా ఎంతో సైన్స్ తెలియజేసారు.

ఈ సృష్టి భగవంతుని creation. దీనిపై సర్వహక్కులూ ఆయనవే....ఇందులోని పదార్దములతో మనము కొత్త వస్తువులను కనిపెట్టి దేవుడు అని ఎవరూ లేరు అనటం అన్యాయము.
................................

దయచేసి ఈనాటి శాస్త్రవేత్తలు కొందరు దేవుడు లేడన్న వాదన వదిలేసి , గ్లోబల్ వార్మింగ్ నుంచి ప్రపంచాన్ని ఎలా కాపాడాలో ఆలోచిస్తే పుణ్యం చేసిన వాళ్ళవుతారు....అలాగే మీరు ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీ తయారు చేస్తే బాగుంటుంది.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 12:35 pm వ్యాఖ్యాత : Goutam | బ్లాగు : Padmarpita...
స్త్రీ పవర్ఫుల్
ఆమె శక్తి అసామాన్యం
ఆమె అంతరంగం తెలుసుకోవడం కష్టం
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 11:35 am వ్యాఖ్యాత : T.S.N Murthy | బ్లాగు : Padmarpita...
Heart touching narration
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 3:30 am వ్యాఖ్యాత : Ananthula | బ్లాగు : Padmarpita...
స్త్రీ ఉనికి కోసం ప్రాకులాట
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 12:05 am వ్యాఖ్యాత : Sindhoo Sindhooram | బ్లాగు : Padmarpita...
2 senti poetry
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 11:46 pm వ్యాఖ్యాత : Somu | బ్లాగు : Padmarpita...
మీరు ఎంతో తెలివైన వారు సుమా
అందుకే అన్నీ మీకు తెలుసు.....
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 11:25 pm వ్యాఖ్యాత : రమ్య ప్రియం | బ్లాగు : Padmarpita...
ఇంచుమించు నా భావాలే సుమా! :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 7:28 pm వ్యాఖ్యాత : సూర్యుడు | బ్లాగు : Infinity (∞)
@sam :-)

@నీహారిక: నిజమే అనుకోండి కానీ మనసు ఒప్పుకోదే :-)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 7:07 pm వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : Infinity (∞)
whatsup app లేకుండా కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుకోవచ్చండీ హాయిగా ఉంది.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 5:30 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : Infinity (∞)
dear sir very good blog and very good content

Latest Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 3:18 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : శర్కరి
dear sir very good blog and very good telugu content sir
Latest Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 1:02 am వ్యాఖ్యాత : ఆకాంక్ష | బ్లాగు : Padmarpita...
గడిచిపోయిన గతంలోకి తొంగి చూడక
భావాతీతమైన జ్జ్ఞాపకాల తలుపువేసి
మసకబారిన మనసు అద్దాన్ని బోర్లించి
వెలిగేటి ఆశా దొంతరలు పేర్చుకోవడమే!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:50 am వ్యాఖ్యాత : ఆకాంక్ష | బ్లాగు : Padmarpita...
"అ" మొదలిడి "డె" అంతం చేసె
మీ ఆది అంత్యల ప్రాసా జిజ్ఞాస
కడు రమ్యమైనది అతి ప్రియం కూడా
మరెన్నో ప్రాస భావ పోస్ట్ ల అలరించాలి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:41 am వ్యాఖ్యాత : Mytri Mitr | బ్లాగు : Padmarpita...
So nice and beautiful expressions.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:32 am వ్యాఖ్యాత : Sandhya Sri | బ్లాగు : Padmarpita...
బాధలని భరిస్తూ బంధాలని మననం చేస్తూ
మనసు చంపుకుని మమతల రంగు పులుముకొని
ఆడైనా మగైనా జీవించి ఉన్నత వరకూ ఆడడమే తప్పదు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:19 am వ్యాఖ్యాత : Sandhya Sri | బ్లాగు : Padmarpita...
"ఆవేశంతో అస్తిత్వాన్ని ఆర్పేయాలని చేసే ప్రయత్నం"
ఇది సాధ్యమా పద్మగారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 11:59 pm వ్యాఖ్యాత : Harinath Maddi | బ్లాగు : Padmarpita...
Thank you and God bless you my dear-Harinath
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 11:41 pm వ్యాఖ్యాత : Sridhar Bukya | బ్లాగు : Padmarpita...
Thank you for the Wishes, Harinath Sir.. Wishing you too a year full of Health, Happiness, and Prosperity.. Belated Wishes for Sankranti too.
Always Humbled and Obliged.

Om Namo Kesavaaya

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 7:16 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


వందల కొలదిగ కందము
లందమ్ముగ జేర్చ గట్టి లావణ్యములన్
బంధంబుల్ప్రాసయతుల
ఛందములన్ గూర్చు తీరు చక్కగ తెలిసెన్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 7:02 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మనసెటు పాయెన్ తెలియలె !
మనిషికి పిడకలు జిలేబి మాదిరి యగుపిం
చెనయా ! మరిమరి తలచగ
అనానిమస్సు కగుపించెనయ పీడకలన్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 11:36 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


తన పిడకల పజ్జముల
న్ననానిమస్సు చదువమనెనా నిన్ను జిలే
బి!నరుడ! నీ ఖర్మ తగల
డెను పిచ్చియు పట్టు నీకొరేయ్ ! విను వినుమోయ్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:15 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పర్వంబద్ది! మహాసభన్ గురువులన్ ప్రార్థించి పద్యంబులన్
సర్వోత్కృష్టముగా తెలుంగు పలుకుల్ జవ్వాదులన్నద్దుచున్
గర్వంబెంతయు లేక గౌరవముతో కాల్మొక్కగానీతడే
సర్వజ్ఞుండని కీర్తిఁ బొందెను గదా చంద్రుండు సచ్ఛీలుఁడై

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 9:14 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పర్వము తెలుగు మహాసభ!
గర్వము కొంతయును లేదు! గౌరవ మిచ్చెన్
హర్వుగ గురువుల కెల్లన్,
సర్వజ్ఞుండైనవాఁడు చంద్రుఁడె సుమ్మీ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 4:33 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని
ఏ వ్రాలైనను వ్రాయును
"నా" వ్రాయడు వ్రాసెనేని నవ్వులకైనన్
"సి" వ్రాసి "తా" వత్తివ్వడు
భావజ్ఞుడు రాయనార్య భాస్కరుడెలమిన్

రాసినది రాయని మంత్రి భాస్కరుడు :)

****

తా వ్రాయునే పదముల
న్నే వ్రాతలయిన సరిసరి నేర్పుగ, అయినన్
తా వ్రాయదు లాకేత్వము
తా వ్రాయదయ దు కు కొమ్ము తరుణి జిలేబీ !

జిలేబి

రాసినది రాయ తెలియని జిలేబి :)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 21 January 2018 | 4:18 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


తరువాతహె మీ యిష్టము!
మురిపెమ్ముగ మొదటిపాదము కుదిరె గాదే!
వరుస కుదిరె కందంబుగ
సరిసరి వ్రాసుకొనుమమ్మ ఛందంబునిటన్ :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 5:20 pm వ్యాఖ్యాత : Ashok Kumar | బ్లాగు : My Poetry and I
Nicely expressed your observation Sasi. Appreciate the hunt for truth like a hunter. Hunt on.

Here is.my view:

True, we are not there
But isn't the spirit sure of its redeeming.
It tells.me there is.
Not now just means not now
What is time for the one who is in
The man on earth has a riddle
We see the solutionn in bits
We will.see.it entirely
The.moment we stop seeing, we will see.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 4:09 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : Hyderabad Book Trust
dear sir very good blog and very good telugu content

Latest Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 2:57 pm వ్యాఖ్యాత : శ్రీ రామచంద్ర మూర్తి | బ్లాగు : వరూధిని
క్యామి'ఢీ'
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:47 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని

దత్తపది కన్ను చెన్ను పన్ను దన్ను


అన్నుల మించి విపన్నుల
దన్నుగ గాచుము అనుమడ !దయతో మమ్మున్ !
చెన్నుగ కన్నుల మిన్నగ
సన్నుతి మన్నికగ చేతు సావేరి! ప్రభో !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:45 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


దత్తపది పన్ను మిన్ను కన్ను చెన్ను హనుంతుడి స్తుతి

విపన్నులను చెన్నుగ సయి వీక్ష చేయుమ
య్య పావనివి! కన్నులనిడి యాదరించుమ
య్య పాటిగను, దన్నుగ హృదయంబునందు ని
న్ను పేర్మిగ సదా కొలిచెద మోర్వి నివ్వుమా !

డిండిమ
జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:42 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


* దత్తపది కన్ను మిన్ను చెన్ను పన్ను
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:41 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


విపన్ను లన్ననుమడ! వీక్షచేయుచు
న్నపారమౌ కరుణల నాదరించి క
న్నుపొందు వారలకట నొప్పు రీతి ద
న్నుపాటి గన్నిదురను నూకు చెన్నుగా!


కలావతీ(రుచిరము)
జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:19 pm వ్యాఖ్యాత : వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల | బ్లాగు : వరూధిని
రవి కిరణంబు మాడ్కి , తనరన్ , రచనల్ వెలయించి , లోక బాం
ధవుడయి వెల్గువాడు , ఘనతన్ విడనాడి , తథేక దృష్టి , కం
దువ గత క్రీడలో బడెను , దోగి , సమస్యల పూరణార్థ , మీ
కవి - తలలేని భావములు కైతల కెక్కె ప్రశంసనీయమై .
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 12:08 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : వరూధిని
dear sir very good blog and very good content sir

Latest Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 9:12 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఇంకయు యింక యింక యని నీశుని వేడ జిలేబియా, మదిన్
శంకయు తొల్గగన్ విభుని సన్నిధి పెన్నిధి యయ్యె నుల్లము
న్నంకిత భావమే నిలువ నాత్మయు రూఢిగ వెల్గగన్ భళా !
పంకజమందు చంపకము భాసురమాయెను సుందరాంగికిన్

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 9:04 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


కమఠపు రీతి యైన భళి, కాంక్షిత మున్బడ యన్ సదా నరుల్
ఖమణివలెన్నహర్దినము కార్యము లెల్లను చక్క బెట్టుచున్
సమకలనమ్ము జేయ తమ శక్తిని జీవన యానమందు నా
సమరము శాంతి గూర్చు ఘన సంపద లిచ్చును నిశ్చయమ్ముగన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 20 January 2018 | 6:00 am వ్యాఖ్యాత : Sridhar Bukya | బ్లాగు : ఆకాంక్ష
భావాల లోగిలిలో పదాల పదనిసలు
మనసు వాకిలిలో ఆలోచనల గమకాలు

బాగున్నారా ఆకాంక్ష గారు
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 6:47 pm వ్యాఖ్యాత : Naidugari Jayanna | బ్లాగు : జయకేతనం
ధన్యవాదాలు సార్.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 6:24 pm వ్యాఖ్యాత : Bhandaru Srinivasrao | బ్లాగు : భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య
@PONNADA MURTY - THANKS
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 6:24 pm వ్యాఖ్యాత : Bhandaru Srinivasrao | బ్లాగు : భండారు శ్రీనివాస రావు – వార్తా వ్యాఖ్య
@sam - THANKS
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 1:19 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఆద్యంతంబుల నర్థముల్గన ప్రభూ ఆ యాయవారమ్ము నా
రాద్యంబై జనులెల్లరిన్ తెలచుచున్ రాభస్యమున్గాంచు నీ
సద్యోగమ్మదియే గదా మలిచెనిన్సత్ప్రేరణల్గానగన్!
విద్యాదానము జేయు మయ్య నృప! సేవింపన్ జనాళిన్ సదా!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 10:55 am వ్యాఖ్యాత : raghavendar rao | బ్లాగు : జయకేతనం
మస్తుగా చెప్పావ్ మాస్టర్, నిజంగా వచ్చేది పెద్ద పండుగే అది మన నాయకులకు మాత్రమే !
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 19 January 2018 | 8:14 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మా కేలనో గదా మీ
తో గోల జిలేబి బామ్మ, తొలగన్ తొలగన్ !
వాగుడు కాయల బాదుడు
మాకేలన్ బో బిలేజి మాకేలన్ బో :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 January 2018 | 12:09 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : అక్షర సత్యాలు
dear sir very good blog and very good information

Latest Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 January 2018 | 10:16 am వ్యాఖ్యాత : Ramana | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

Good. Nandini’s opinion is justified.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 January 2018 | 9:54 am వ్యాఖ్యాత : radharaopv | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

బాగుంది.. ఒక ఆక్సిడెంట్ సృష్టించావు…ఏమౌతుందో వారందాకా ఆగాలి..ఈలోపుగా మానిపోతుందా?నందిని విదేశాలలో చదువుకుంటుందా?అన్నీ ప్రశ్నలే!

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 January 2018 | 11:51 pm వ్యాఖ్యాత : Regalla Rajeshwara Prasad | బ్లాగు : టూకీగా
హిందూ మతం గురించి ఎవరయినా ఏదయినా వ్రాస్తే, ఇందులో ఏదయినా, మనకు ఏమీ తెలియకపోయినా,ఎంతోకొంత తెలుసుకోవటానికి దొరుకుతుందన్న ఆశతో చదువుతుంటాం. కాని సాంతం చదివాక ఇంకా ఏదో ఇందులో వుంటే బాగుండేది, ఇందులో ఇలా వ్రాసారు, అలా కాదుకదా అనే అనుమానాలు సహజం.కానీ శాశ్వత ఆనందం నాకు ఇందులోవుంది అని అందరూ ముక్తకంఠంతో చెప్పగలిగింది ఏదయినా ఒకటి వుందీ అంటే ఎవరయినా ఆ ఒక్క సమస్యను సఫలం చేయటానికి ప్రయత్నించి సాధించగలరేమో. కానీ భిన్నమైన రుచులు విభిన్న ఆశయాలు వున్నపుడు తేలు కాటుకూ పాము కాటుకూ ఒకే మంత్రం కావాలంటే ఎలా. ఏది అవసరమో, ఎందులో శాశ్వత సుఖం వుందనుకొంటారో దాన్ని ఎంచుకోవటం మానవ సహజం.అవసరమైతే మరో ప్రపంచాన్నీ సృష్ఠిస్తాడు. చాలా గొప్పగా సాగింది మీ వ్యాఖ్య.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 January 2018 | 2:56 pm వ్యాఖ్యాత : Surya kumari | బ్లాగు : సు కవి త
స్పందించే సుత మనసే....అందించే సుకవిత మనకే... 👌👌చాల బాగా రాసారు...
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 January 2018 | 12:42 pm వ్యాఖ్యాత : App Devlopment Company | బ్లాగు : పులకింత ( తెలుగు కవితలు )
That is an especially good written article. i will be able to take care to marker it and come back to find out further of your helpful data. many thanks for the post. i will be able to actually come back.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 January 2018 | 12:41 pm వ్యాఖ్యాత : App Devlopment Company | బ్లాగు : పులకింత ( తెలుగు కవితలు )
Awesome work.Just wished to drop a comment and say i'm new your journal and adore what i'm reading.Thanks for the share
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 January 2018 | 12:41 pm వ్యాఖ్యాత : App Devlopment Company | బ్లాగు : పులకింత ( తెలుగు కవితలు )
Very nice post. I merely stumbled upon your journal and wished to mention that I even have extremely enjoyed browsing your weblog posts. finally I’ll be subscribing on your feed and that i am hoping you write once more terribly soon!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 January 2018 | 2:22 pm వ్యాఖ్యాత : గుండు మధుసూదన్ | బ్లాగు : అక్షర సత్యాలు
మిత్రమా...నమస్సులు! మీ కాంక్ష అభినందనీయం. అభిలషణీయం. ఆచరణీయం. దీనికి ప్రభుత్వం, సాహితీవేత్తలు తప్పకుండా పూనుకోవాలి. అప్పుడే తెలంగాణ... సాహితీ క్షేత్రమే ననే అంశం లోకానికి తెలుస్తుంది. తెలంగాణలో కవులే లేరు అనే అప్రాచ్యుల నోటికి తాళం పడుతుంది.

-గుండు మధుసూదన్
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 9 January 2018 | 3:46 pm వ్యాఖ్యాత : Ramana | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

Good and interesting beginning with four generations. Looking forward for the next.

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 9 January 2018 | 2:35 pm వ్యాఖ్యాత : radharaopv | బ్లాగు : kadhanika పై వ్యాఖ్యలు

మొదటి భాగం మడత కాజా లా మధురంగా ఉంది.. జనవరి పదహారు న ఇంకో స్వీట్..

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 8 January 2018 | 5:50 pm వ్యాఖ్యాత : RENUKA AYOLA | బ్లాగు : రేణుక అయోల
thank you sir
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 8 January 2018 | 3:44 pm వ్యాఖ్యాత : Sk Achrya | బ్లాగు : తెలుగు పరిశోధన
Namaskaramulu,
Na vadda 1 samputam book undi.
Dhanyavadalu.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 8 January 2018 | 12:59 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : అక్షర సత్యాలు
dear sir very good blog ana very good telugu content

Latest Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 7 January 2018 | 11:26 pm వ్యాఖ్యాత : jhansi | బ్లాగు : నవ రస(జ్ఞ) భరితం
very useful mam. thanks for posting mam.